حساب سپرده سرمایه گذاری ممتـــاز

چهارشنبه ، 13 شهریور 1387 ، 08:16
 
سپرده سرمايه گذاري    ممتاز

1 – شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز همانند شرايط عمومي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد .

نكته :

سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي حسابي است كه مشتري به قصد دريافت سود در بانك افتتاح مي‌كند و دفترچه‌اي در اختيار دارنده آن قرار مي‌گيرد كه هر زمان مي‌تواند به آن پول واريز يا از آن برداشت نمايد و مبلغ اوليه براي افتتاح حساب و تعلق سود نيز در حال حاضر 50.000ريال مي‌باشد و شرط تعلق سود نيز، گذشت 30 روز از تاريخ افتتاح حساب با حداقل موجودي 50.000 ريال است . پس از آن محاسبه سود به صورت روز شمار بوده و ملاك محاسبه سود در هر روز كمترين مانده طي آن روز مي‌باشد يعني به كمترين مانده حساب در هر روز سود تعلق مي‌گيرد كه در پايان هر ماه محاسبه و در اولين روز كاري ماه بعد، پرداخت مي‌شود.

2 – افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز تحت شرايط حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي بانك براي تمامي اشخاص (حقيقي و حقوقي) امكان‌پذير است.

مزاياي ويژه حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز براي اشخاص حقيقي (عادي)

1 – افتتاح كنندگان و دارندگان اين نوع سپرده (با كد 8726) در واقع سپرده گذاران سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي هستند كه علاوه بر اخذ سود، باتوجه به ضوابط تعيين شده توسط بانك امكان برخورداري از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن را نيز خواهند داشت.

توضيح :

تخصيص اوراق مذكور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاري براساس اولويت بندي امتيازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.

2 – تعهد بانك در قبال سپرده‌گذاران حقيقي (عادي) اين حساب صرفا محدود به پرداخت سود معادل سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد.

3 – تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد محدودي از دارندگان حساب مذكور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعيت منابع و مصارف بانك تنها براي درصدي از متوسط مانده‌هاي حساب مذكور انجام خوهد گرفت.

اولويت بندي جهت تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در پايان روز پانزدهم هر ماه به صورت متمركز در اداره فناوري اطلاعات و براي هر شعبه به صورت مستقل و باتوجه به امتياز حساب‌هايي كه در آن تاريخ شش ماه تمام از تاريخ افتتاح حسابشان يا تاريخ آخرين مرحله تخصيص اوراق به آنها گذاشته باشد انجام خواهد گرفت . اوراق تخصیص یافته در اوایل ماه بعد در اختیار دارندگان اولویت قرار خواهد گرفت.

4 – اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با نام بوده و در تمامي شعب بانك پس از اخذ تاييديه كتبي از شعبه صادر كننده، قابل نقل و انتقال به ساير افراد مي باشد.

5 – دارندگان اوراق مذكور قادر مي‌باشند با استفاده از تسهيلات متعلق به اوراق مذكور نسبت به ساخت يا خريد واحدهاي مسكوني با مشخصات تعريف شده توسط بانك اقدام نمايند.

درصد تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در ابتداي هر سال تعيين و اعلام خواهد گرديد
 

اس ام اس بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر