تلفن بانک مسکن

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
تلفن بانک:
02164096

روش استفاده از خدمات تلفن بانک و فاکسیبانک به دو صورت می باشد :
تلفن های دارای امکان تن یا شماره گیری سریع
تلفن های پالس
روش استفاده از تلفن های دارای امکان تن : شماره تلفن بانک را شماره گیری نمایید ، کامپیوتر گویای تلفن بانک ، شما را به ترتیب زیر راهنمایی خواهد نمود : تلفن را درحالت تن قرار دهید و کلید * را فشار دهید شماره حساب را به طور کامل وارد کرده و کلید * را فشار دهید درصورتی که شماره حساب صحیح باشد ، تلفن بانک از شما خواهد خواست که رمز عبور را وارد نموده و سپس کلید * را فشار دهید و درصورتی که اطلاعات دریافت شده توسط تلفنبانک صحیح باشد ، سیستم گویای تلفن بانک موجودی حساب شما را تا آن لحظه اعلام می کند و چنانچه مبلغی از موجودی شما مسدود شده باشد نیز به اطلاع شما می رساند . درمرحله دریافت شماره حساب و شماره رمز ، دو بار فرصت خواهید داشت تا شماره صحیح را وارد نمایید . چنانچه دوبار شماره صحیح دریافت نشود ، سیستم خداحافظی می کند .
- برای اطلاع از سه گردش آخر حساب کلید شماره 1 را فشار دهید .
دراین حالت سیستم سه گردش آخر حساب را به صورت زیر اعلام می دارد : «گردش حساب شما واریز ( یا برداشت ) مبلغ ......... ریال ، طی سند شماره ......... به تاریخ ......... می باشد .»
- برای اطلاع از گردش یک چک خاص ، کلید شماره 2 را فشار دهید .
سیستم از شما درخواست می نماید شماره سریال چک موردنظر خود را وارد نمایید و سپس کلید * را فشار دهید . چنانچه سریال چک صحیح باشد سیستم وضعیت چک را اعلام می دارد به این ترتیب که : « گردش حساب شما برداشت به مبلغ ......... ریال ، به تاریخ ......... می باشد . » ضمنا وضعیت دیگر چک ها از قبیل برگشتی ، آزاد ، مفقود ، باطل واگذار شده را به شما اعلام می کند . قابل ذکر است که این امکان فقط برای حسابهای جاری فعال می باشد.
- جهت دریافت صورت وضعیت حساب خود از طریق فاکس کلید شماره 3 را فشار دهید .
دراین حالت سیستم از شما تاریخ ابتدا و انتها را درخواست نموده و درنهایت سیستم می خواهد پس از شنیدن صدای بوق دکمه استارت دستگاه فاکس خود را فشار دهید و صورتحساب شما از طریق دستگاه فاکس دریافت می شود . اعلام تاریخ ابتدا و انتها به سیستم تلفن بانک باید به صورت 6 رقم ( 2 رقم روز – 2رقم ماه -2رقم سال ) باشد به عنوان مثال اگر تاریخ ابتدای فاکس شانزدهم تیر ماه سال 84 و تاریخ انتهای فاکس سوم مرداد ماه 84 باشد ، تاریخ های وارد شده به سیستم به ترتیب 840416 و 840503 خواهد بود .
- جهت تغییر رمز عبور کلید شماره 4 را فشار دهید .
دراین هنگام سیستم از شما درخواست می کند شماره رمز جدید خود را حداکثر در چهاررقم وارد کنید و پس از آن کلید * را فشار دهید . سپس سیستم مجددا" از شما می خواهد این کار را تکرار کنید چنانچه هردو شماره یکسان به کامپیوتر منتقل شده باشد ، رمز شما تغییر پیدا می کند . همچنین اگر متقاضی سرویس های ویژه باشید رمز دیگری با عنوان رمز پرداخت غیرحضوری برای شما در سیستم فعال خواهد شد که می توانید از طریق تماس تلفنی ، خود اقدام به ایجاد یا تغییر رمز سیستم نمایید . قابل ذکر است که مسئولیت حفظ و نگهداری هردو رمز به عهده مشتری بوده و بانک هیچ گونه تعهدی در تغییر آنها نخواهد داشت . همچنین متفاوت یا یکی بودن هردو رمز به شماره های دلخواه در بخش رمز به اختیار مشتری بوده و این تغییرات می تواند هرروز به دفعات توسط مشتریان انجام پذیرد . لازم به ذکر است شماره های انتخابی جهت تغییرات رمز غیرحضوری در 5 رقم وارد گردد .
-جهت استفاده از خدمات ویژه تلفن بانک مسکن کلید شماره 5 را فشار دهید .
این خدمات شامل پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ، انتقال وجه ، پرداخت قبوض آب و برق و ... ، درخواست صدور دسته چک ، انحصاری کردن برگ چک به یک مبلغ معین  ، SMS ، Email می باشد . پس از ورود به بخش خدمات ویژه با انتخاب کلید مربوط به پرداخت اقساط ابتدا سیستم از شما رمز غیرحضوری را درخواست می نماید .  چنانچه شماره رمز به طور صحیح وارد گردد متعاقبا شماره شناسه قبض از شما درخواست و برای شما قرائت می شود درصورت تائید شما ( با فشاردادن کلید شماره 5 ) و معتبربودن شناسه قبض ، سیستم به مرحله بعد رفته و شناسه پرداخت را درخواست و برای شما قرائت می کند و درصورت تائید ( با فشاردادن کلید شماره 5 ) معتبربودن شناسه پرداخت به طور اتوماتیک کنترل شده و مبلغ قبض از روی شناسه استخراج و برای شما قرائت می شود . درانتها پس ازتائید ، مبلغ قبض از حساب معرفی شده کسر و آخرین مانده به همراه شماره پیگیری اعلام می شود . با انتخاب کلیدهای مربوط به سرویس SMS و سرویس Email این امکان برای شما فراهم می شود که با فعال کردن سرویس بتوانید سوابق حساب خود را در مقاطع مختلف به آدرس الکترونیکی یا تلفن همراهتان ارسال نمایید . با غیرفعال کردن این سرویس سوابق حساب ، ارسال نخواهد شد . توجه : لازم به ذکر است شماره های قبوض باید به طور صحیح استخراج و به سیستم اعلام گردد ، درغیراین صورت مسئولیت مغایربودن اطلاعات مندرج روی قبض با اطلاعات ثبت شده در سیستم به عهده مشتری خواهد بود .
با انتخاب کلید مربوط به درخواست دسته چک سیستم ابتدا رمز غیر حضوری و سپس شماره سریال های اولین و آخرین برگ از آخرین دسته چک صادر شده را از شما درخواست می کند و در صورت دارا بودن شرایط لازم حساب از قبیل ( عدم چک برگشتی - پاس شدن 80 درصد چک ها و فعال بودن حساب و ... ) مجوز صدور دسته چک را به شعبه اعلام می نماید .
- در پایان جهت خروج از سیستم کافی است کلید شماره 9 را فشار دهید .
روش استفاده از تلفن های پالس
شماره گیری باید به آرامی و درمحیطی آرام صورت گیرد و درحین شماره گیری صحبت نکنید . تمامی مراحل استفاده از تلفن بانک درحالت پالس مشابه حالت استفاده از تلفن های تن می باشد با این تفاوت که شماره هایی ( شماره حساب ، شماره رمز ، شماره چک و ... ) که از طریق تلفن وارد می کنید باید پس از شنیدن صدای بوق کوتاه وارد نمایید و پس از آن چند لحظه صبر کنید . توجه داشته باشید در روش پالس تا قبل از شنیدن صدای بوق کوتاه هیچ گونه اطلاعاتی را توسط شماره گیر تلفن وارد نکنید . ضمنا" امکان تغییر شماره رمز و استفاده از خدمات ویژه بانک مسکن فقط درحالی که از تلفن های مجهز به امکان تن استفاده می نمایید برای شما فعال می باشد .
نکته مهم : به منظور کوتاه نمودن زمان مکالمه و صرفه جویی در وقت ، چنانچه از تلفن های دارای سیستم تن استفاده می کنید نیازی به شنیدن محاوره های تلفن بانک نبوده و شما می توانید تمام عملیات ذکرشده را پشت سرهم انجام داده و اطلاعات موردنظر خود را از تلفن بانک دریافت دارید .
موکدا" توصیه می شود شماره رمز عبور خود را کاملا به خاطر بسپارید و در حراست از آن کوشا باشید ، زیرا چنانچه این شماره نزد دیگران فاش شود می توانند در جریان اطلاعات مربوط به حساب شما قرار گیرند .

ارائه مدارک و نحوه تقاضای مشتریان جهت استفاده از سرویس های ویژه:
مشتریان جهت استفاده از سرویس های فوق باید در اولین مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب و یا در صورت داشتن حساب  ، آن را به شعبه معرفی نمایند .
لازم به ذکر است در زمان تکمیل نمودن فرم قرارداد  ، معرفی نمودن شماره حساب بانکی جهت پرداخت قبوض یا انتقال وجه  ، ارائه نمودن اصل و فتوکپی دفترچه بازپرداخت اقساط  یا فتوکپی آخرین رسید اخذ شده از دستگاه خوددریافت جهت پرداخت قسط ، اصل فتوکپی قبض تلفن همراه جهت سرویس پیام های کوتاه (sms) ، آدرس دقیق پست الکترونیکی جهت ارسال گردش حساب به آدرس اینترنتی و ارائه مدارک معتبر جهت احراز هویت متقاضی ضروری است .

انتقال وجه بین حساب های بانکی در یک شعبه:
1-ابتدا مشتري به شعبه مورد نظر خود مراجعه و با ارائه كارت شناسائي معتبر اقدام به تكميل فرم درخواست پرداختهاي غير حضوري از طريق شعب مي نمايد.
2-مشتري پس از احراز هويت توسط مسئولين شعبه اقدام به معرفي حساب بانكي خود مطابق فرم های تدوین شده در شعبه می نمایند و در صورت نداشتن حساب اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري يا پس انداز يا سرمايه گذاري كوتاه مدت مي نمايد.
3-پس از تکمیل فرم و امضاء قرارداد داخلي و دريافت رمز اوليه اين امكان براي مشتري فراهم مي گردد كه كليه پرداختهاي قبوض خود را بدون مراجعه به شعبه در هر ساعاتي از شبانه روز از طريق سيستم تلفن بانك پرداخت نمايد.
4-چنانچه مشتري در وقت اداري از طريق تلفن بانك اقدام به كسر از حساب و پرداخت قبض (برق –تلفن –تلفن همراه –گاز و آب ) خود نمايد سيستم عمليات مورد نظر را پس از كنترلهاي لازم در انتهاي همان روز (پايان روز) بطور اتوماتيك ثبت خواهد نمود و اگر مشتري در وقت غير اداري يا ايام تعطيل اقدام به كسر از حساب و پرداخت قبوض خود نمايد ، سيستم پس از كنترلهاي لازم عمليات درخواستي را در ابتداي اولين روز كاري شعبه ( آغاز روز ) بطور اتوماتيك در سيستم ثبت خواهد نمود.
دریافت رمز
سيستم تلفن بانك مسكن داراي دو نوع رمز جداگانه مي باشد :
الف - رمز ورود به سیستم جهت اخذ خدمات عمومی از قبیل اعلام آخرین موجودی -3 گردش آخر حساب - وضعیت چک و دریافت فکس و .....
ب-رمز پرداخت غير حضوري جهت پرداخت های مالی و خدمات ویژه از قبیل پرداخت قبوض - پرداخت اقساط - انتقال وجه بین حساب های بانکی، درخواست صدور دسته چک ، فعال یا غیر فعال نمودن سرویس های SMS و اینترنت
>>رمزاولیه ورود به سيستم در اولين مراجعه،  به شعبه پس از احراز هويت توسط مسئولين شعبه از سيستم رايانه اي استخراج و در اختيار شما قرار مي گيرد به نحوی که می توانید پس از دریافت رمز اولیه در اولین فرصت با سیستم تلفن بانک تماس گرفته و با ورود به بخش تغییرات رمز ، شماره رمز خود را به دلخواه تغییر دهید .  مسوولیت حفظ و نگهداری رمز به عهده صاحب حساب خواهد بود.
>> رمز دوم مربوط به پرداخت های غیر حضوری و مالی می باشد که در اختیار شعبه نبوده و توسط شما تولید می شود ؛ به طوری که با فعال شدن یکی از سرویس های ویژه ، رمز غیر حضوری به طور اتوماتیک فعال می شود . شما باید در اولین فرصت با سیستم تلفن بانک تماس حاصل نموده و با ورود به بخش تغییرات رمز ، شماره رمز غیر حضوری خود را در 5 رقم از طریق دکمه های شماره گیر تلفن در سیستم وارد کنید .

نحوه دسترسی به گردش های غیر حضوری تلفن بانک (اقساط – قبوض – انتقال وجه )
پس از امضا قرارداد داخلی و دریافت رمز ولیه از شعبه این امکان برای مشتری فراهم می گردد که کلیه پرداخت های مورد نظر از قبیل ( واریز وجه ،پرداخت قسط ، پرداخت قبوض ) بدون مراجعه به شعبه در هر ساعاتی از شبانه روز از طریق سیستم تلفن بانک انجام شود.
ـ چنانچه مشتری در وقت اداری از طریق تلفن بانک به کسر از حساب و پرداخت ( کلیه قبوض - اقساط - انتقال وجه ) خود اقدام نماید ؛ سیستم عملیات پرداخت را پس از کنترل های لازم در انتهای روز کاری شعبه ( پایان روز ) به طور اتوماتیک ثبت خواهد نمود و اگر مشتری در وقت غیر اداری یا ایام تعطیل به کسر از حساب و پرداخت سرویس های مذکور اقدام نماید ، سیستم پس از کنترل های لازم ، عملیات درخواستی را در ابتدای اولین روز کاری شعبه ( آغاز روز ) به طور اتوماتیک در سیستم ثبت خواهد نمود.
ـ در پایان هر روز اطلاعات کلیه پرداخت ها قبوض مشترکین در سراسر کشور که از طریق سیستم تلفن بانک در شعب انجام می پذیرد پس از استخراج ، در مرکز تجمیع و طی مقاطع مختلف زمانی به سازمان های ذیربط ارسال خواهد شد.
ـ با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت های صادر کننده قبض مشترکین ، شماره اسناد ثبت شده در سیستم برای بانک به عنوان رسید تلقی شده و علاوه بر آن شماره دیگری با عنوان شماره پیگیری به مشتری اعلام می گردد . شماره مذکور به عنوان رسید دوم برای سازمان های ذیربط محسوب می شود.
همچنین به اطلاع میرساند کلیه پرداخت های غیر حضوری و مالی در سایت اینترنتی بانک مسکن فابل استخراج بوده و علاوه بر آن در صورت مراجعه هر زمان مشتری  به شعبه ، می تواند جهت پرداختهای غیر حضوری خود رسید ( ثبت ماشینی )دریافت نماید.
ـ توصیه می گردد به هنگام پرداخت یا جلوگیری از اشتباهات احتمالی شماره های شناسه قبض و شناسه پرداخت را روی برگه ی قبض خوانده و در سیستم وارد کنید . در غیر این صورت مسوولیت مغایر بودن اطلاعات مندرج روی قبض با اطلاعات ثبت شده در سیستم به عهده مشتری خواهد بود.

► دستگاههای پین پد بانک مسکن
ایمیل بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر