بنر

دانلود نرم افزار استعلام چک صیاد

شنبه ، 16 اسفند 1399 ، 13:52
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكميل خدمات سامانه صدور يكپارچه الكترونيك دسته چك (صياد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضاي كسب و كار،‌ اقدام به ارائه خدمت استعلام سوابق چك برگشتي از نوع صياد نموده است. بر اين اساس شركت توسعه راهكارهاي هوشمند گلستان (توران) ،در راستاي تسهيل عمليات استعلام گيري،‌ اپليكيشن چك سام (استعلام چك صياد)‌ را بصورت رايگان ارائه نموده است تا صاحبان كسب و كار براحتي بتوانند از روشهاي زير نسبت به استعلام سوابق چك نوع صياد اقدام نمايند:
  • ارسال شناسه 16 رقمي مندرج در چک های صیادی در منوي اصلي اپليكيشن چك سام
  • استفاده از باركد خوان نرم افزار چك سام و اسكن سريال مندرج در چك هاي صياد

► یوآیدی کاندید دومین جشنواره نهال فین تک
بازتاب خبر همکاری‌های استارتاپ ایرانی در رسانه‌های تخصصی بین‌المللی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر