بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

دوشنبه ، 15 شهریور 1400 ، 16:59
در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۵۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و ۱۹ شرکت سبزپوش شد.

► ۴ چالش بنیادین نظام تامین اجتماعی در ایران چیست؟
چگونه آنلاین کارت بیمه ورزشکاری بگیریم؟ ◄

مطالب مرتبط