تاخیردر جبران خسارت یک ضد تبلیغ برای صنعت بیمه است

دوشنبه ، 19 مهر 1400 ، 15:11

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان سمنان، اظهارکرد: فرهنگ بیمه در جامعه گسترش پیدا کرده و‌تقریبا تمامی واحدهای تولیدی از انواع بیمه نامه‌ها برای واحدهای خود استفاده می‌کنند اما از عملکرد برخی شرکت‌های بیمه‌ای درهنگام جبران خسارات رضایت چندانی وجود ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی اصغر جمعه‌ای” درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: نقش بیمه درتامین خسارت در بین تولیدکنندگان به خوبی جا افتاده و تاخیر در جبران و پرداخت خسارت، یک ضد تبلیغ برای صنعت بیمه به شمار می رود، بنابراین شرکت های بیمه ای باید در مواقع اضطراری بسیارسریع به بررسی و پرداخت خسارات بپردازند.


رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان سمنان، تصریح کرد: شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند گاهی برای کارخانجات حادثه دیده و درهنگام پرداخت خسارت، دید حمایتی  بیشتری داشته باشند زیرا برخی کارخانه ها  25 سال انواع بیمه نامه ها را خریداری کرده و هیچگونه خسارتی  هم برای شرکت های بیمه ای نداشته اند.


جمعه ای، با بیان اینکه بیمه‌گذاران در هنگام صدوربیمه نامه تمامی موارد را خریداری می‌کنند، افزود: شرکت‌های بیمه‌ای در ابتدا باید محصولاتی را که موجود و رایج  بوده به صورت درست ارائه دهند و بعد به دنبال ارائه محصولات جدید باشند

► بانک مرکزی نگاه ویژه ای به صرافی های بانکی دارد
عدم پذیرش نسخه کاغذی از مهرماه ◄

مطالب مرتبط