بنر

طرح شش در چهار (اعطای تسهیلات به سپرده گذاران بانک گردشگری)

جمعه ، 24 ارديبهشت 1400 ، 11:12
بانک گردشگری افتخار دارد در راستای تکمیل سبد ارایه خدمات و افزایش رضایت­مندی مشتریان، خدمت جدیدی با موضوع اعطای تسهیلات در قبال توثیق سپرده، معرفی نماید. بر اساس این طرح مشتریان می توانند با افتتاح سپرده یکساله با نرخ 6% در سال از تسهیلاتی با نرخ 4% در سال طبق ضوابط و شرایط ذیل بهره­ مند گردند:


سایر ضوابط:


1. تسهیلات در قالب عقد مرابحه برای تأمین نیازهای مالی متقاضی و یا جعاله و به منظور تعمیر مسکن شخصی متقاضی اعطا می­گردد.


2. حداکثر مبلغ تسهیلات قابل اعطا به هر متقاضی مبلغ 5 میلیارد ریال می­باشد.


3. بازپرداخت تسهیلات به صورت اقساط ماهانه و سقف مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه می­باشد.


4. سقف اعطای تسهیلات برای تسهیلات 12، 48، 60 ماهه، حداکثر معادل 80 درصد مبلغ سپرده­گذاری مشتری و برای تسهیلات 24 و 36 ماهه، حداکثر به میزان 85 درصد مبلغ سپرده وی خواهد بود.


5. کل مبلغ سپرده متقاضی با زمان بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات توسط متقاضی نزد بانک باقی می­ماند.


6. ارایه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز حسب تشخیص بانک الزامی است.


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح، به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری در محل خود مراجعه فرمایید.​

► طرح توثیق سکه طلا در بانک آینده آغاز شد
چتر حمایتی بانک آینده از مستاجرها ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر