شرایط عمومی افتتاح حساب های بانک صادرات ایران

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:54
 
شرایط عمومی افتتاح انواع حساب جاری، حساب سپهر، حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات ایران

1.    متقاضي افتتاح حساب بايد داراي اهليت قانوني باشد. ((دارا بودن 18 سال تمام))
2.    متقاضي يا قائم مقام قانوني وي با در دست داشتن مدارك هويتي (شناسنامه – گذرنامه – كارت ملي) بايد شخصاً به بانك مراجعه نمايد.
3.    متقاضي بايد كارت (افتتاح حساب) را تكميل و نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد.
4.    صاحبان اينگونه حسابها مي توانند چكها و بروات خود را به شعبه واگذار نمايند تا پس از وصول به حساب آنها واريز گردد. ضمناً وجوه مربوط به حواله ها، حقوق كارمندان، جوايز نقدي و سودهاي متعلقه، به حساب مربوطه واريز مي گردد.
5.    واريز حداقل مبلغ (حسب مورد) به حساب افتتاحي الزامي مي باشد.


► بانک صادرات - حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه ◄

مطالب مرتبط
بنر