اینترنت بانک صادرات

يكشنبه ، 31 شهریور 1387 ، 15:16
معرفی خدمات و مزایا بانکداری اینترنتی بانک صادرات

هر يک از دارندگان حسابهاي متمرکز سپهر بانک صادرات ايران ميتوانند با اتصال به اينترنت و مراجعه به آدرس https://ib.bsi.ir/ و با کليک روي پيوند " عضويت" تقاضاي استفاده از امکانات اينترنت بانک صادرات را بنمايند. مشتريان محترم مي‌توانند ازطريق سيستم بانکداري اينترنتي درخواست عضويت نموده و حداقل يک هفته پس از مراجعه حضوري به شعبه افتتاح کننده حساب ( شعبه انتخابي بايد شعبه افتتاح کننده حساب باشد) ، نسبت به فعال سازي کد کاربري خويش اقدام نمايند. بعد از يک روز کاري از مراجعه به شعبه، مشتري مي‌تواند با کد کاربري ودستگاه رمز ياب خويش از امکانات سيستم بانکداري اينترنتي استفاده نمايد. تذکر مهم : براي استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي بايد مرور گر internet explorer5 يا بالاتر گرفته شود.
مشاهده صورتحساب:
مانده حساب :
با استفاده از اين گزينه ميتوانند در هر لحظه مانده حسابهاي متمرکز سپهر خود را مشاهده نمائيد.
خلاصه حساب :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز سپهر را مشاهده کرده و از وضعيت آخرين تراکنش و مانده حساب خود مطلع شويد.
صورت حساب 30 گردش آخر :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد در هر لحظه سي گردش آخر حساب متمرکز سپهر مورد نظر خود را مشاهده نمائيد.
صورت حساب دوره‌اي :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.
پرداخت قبوض
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض نسبت به پرداخت قبوض همگاني خود اقدام نمائيد . ضمناً اگر اين قبض قبلاٌ از اين طريق يا طرق ديگر ، نظير تلفنبانک پرداخت شده باشد مجدداً پرداخت نخواهد شد و رسيد آن قبض ارائه مي‌شود.
تعيين مبلغ چك
اين سرويس از خدمات جديد بانكداري اينترنتي مي باشد و به مشتري امكان مي‌دهد مبلغ چك هاي صادر شده خود را همراه با شماره چك و تاريخ آن به بانك اعلام نمايد تا در هنگام پرداخت مبلغ چك، اپراتور بانك متوجه مخدوش بودن يا جعل چك ( در صورت جعل مبلغ آن) قرار گيرد.

مشتري مي‌تواند به نحو ذيل نسبت به تعيين مبلغ اقدام نمايد:
1.    مشتري پس از ورود به سيستم بانكداري اينترنتي، از طريق منوي« خدمات چك » اقدام به انتخاب گزينه « تعيين مبلغ چك » نمايد.
2.    پس از باز شدن صفحه مورد نظر، شماره چك ( شامل سري و شماره چك به ترتيب از چپ به راست )، شماره حساب مبلغ چك را وارد نمايد و كليد « ادامه » را كليك نمايد.
3.    در صفحه دوم موارد وارد شده در صفحه اول پيش نمايش داده مي‌شود و مشتري بايد نسبت به امضاي الكترونيكي آن اقدام نمايد ( اين امضا همانند امضاي الكترونيكي انتقال وجه مي‌باشد و راهنماي آن در اختيار مشتري مي‌باشد) و كليد تاييد را كليك نمايد.
4.    بعد از اين مرحله اطلاعات وارد شده در سيستم متمركز سپهر ذخيره مي شود. هر شعبه كه اقدام به پرداخت مبلغ فوق نمايد، اپراتور مبلغ وارد شده توسط مشتري را مشاهده مي‌نمايد.
5.    انتقال وجه
6.    انتقال وجه به حساب خود شخص :
7.    
8.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.
9.    
10.    انتقال وجه به حساب سايرين :
11.    
12.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد مبلغ مورد نظر را از يک حساب متمرکز سپهر خود به حساب متمرکز شخص ديگر منتقل نمائيد.
13.    
14.    دريافت تائيد رسيد :
15.    
16.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد توسط شماره پيگيري سيستم بانکداري اينترنتي ، شماره حساب بدهکار و يا محدوده زماني واريز وجه اقدام به گرفتن تائيد رسمي نمائيد.
شرایط عضویت و راهنمای استفاده
مشتريان در سيستم بانکداري اينترنتي به دو گروه حقيقي وحقوقي تقسيم مي‌شوند و بايد براي عضويت در اين سيستم به نوع مشتري خود توجه نمايند.
مراحل عضويت براي اشخاص حقيقي :
1.    پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به تاريخ تولد ، شماره حساب ، شماره مشتري و شماره شناسنامه ، کد کاربري 7 حرفي ( حرفي ، عددي يا ترکيب هر دو) انتخابي خود را وارد نمايند.
تذکر مهم : شماره حساب وشماره مشتري بايستي بطور کامل وارد شوند بدين معني که اگر قبل از اعداد يک يا چند صفر وجود دارد ، آنها را نيز بايد وارد نماييد. تذکر مهم : سيستم استفاده از 7 حرف انتخابي شما يک کد کاربري 10 حرفي توليد و به شماه اختصاص خواهد داد .
2.    رمز عبور خود را باتوجه به موارد داخل پرانتز ذيل آن انتخاب نموده و در قسمت مربوط به آن وارد کرده و درقسمت ورود مجدد نيز عيناٌ وارد نماييد.
تذکر مهم : رمز عبور خود را کاملاٌ محرمانه تلقي نموده واز فاش کردن آن به سايرين اکيداٌ خودداري فرماييد. اين رمز براي پيگيريهاي آتي مشتري است وبراي ورود به سايت به کار نمي‌رود .
3.    کليد انتخاب شعبه را فشار دهيد تا صفحه مربوط به فهرست شعب ظاهر گردد . ازفهرست مذکور ، شعبه مورد نظر خود را ( شعبه افتتاح کننده حساب) براي مراجع بمنظور احراز هويت حضوري و دريافت دستگاه رمز ياب ( OTP) و عقد قرارداد مربوطه ، انتخاب نماييد.
4.    عبارات وارد شده در تصوير را در جاي مربوطه وارد و کليد تاييد را فشار دهيد .
5.    شماره پيگيري و کد کاربري 10 حرفي تابيد شده توسط سيستم را يادداشت نماييد.
تذکر مهم : در حفظ ونگهداري اطلاعات شماره پيگيري و کد کاربري 10 حرفي کاملاٌ دقت نماييد ، در صورت از دست رفتن اين اطلاعات امکان فعال سازي مشتري و استفاده شما از سيستم وجود نخواهد داشت .
تذکر مهم : کد کاربري 10 حرفي ارائه شده توسط سيستم را کاملاً محرمانه تلقي نموده و از فاش کردن آن نزد ديگران اکيداً خودداري فرماييد.
6.    جهت احراز هويت به شعبه‌اي که در بند 3 ( شعبه افتتاح کننده حساب ) انتخاب نموده‌ايد مراجعه وشماره پيگيري خود را به مسئول مربوطه ارائه و فرم را تکميل نموده ، دستگاه رمز ياب خود را دريافت نماييد.
7.    پس از يک روز کاري شما ميتوانيد با استفاده از کد کاربري 10 حرفي ودستگاه رمز ياب دريافتي از شعبه به سيستم بانکداري اينترنتي وارد شده و از امکانات آن استفاده نماييد.
مراحل عضويت براي اشخاص حقوقي :
مشتريان حقوقي نيز مانند مشتريان حقيقي تمامي مراحل بالا را پس از وارد کردن مشخصات مشتري حقوقي بايستي طي نمايند ودرهنگام مراجعه به شعبه مربوطه علاوه بر شماره پيگيري ، معرفي نامه رسمي از موسسه مربوطه جهت تحويل دستگاه رمز ياب ، ضروري مي‌باشد.
درخواست عضويت :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد جهت عضو شدن در سيستم بانکداري اينترنتي اقدام نمائيد .
درخواست دستگاه رمز ياب جديد :
با استفاده از اين گزينه چنانچه دستگاه رمز ياب شما مفقود ، خراب يا سرقت شده باشد ، درخواست دستگاه رمزياب جديد بنمائيد.
امکان غير فعال نمودن شناسه مشتري :
چنانچه بخواهيد براي مدتي شناسه مشتري خود را غير فعال نمائيد ، با استفاده از اين گزينه ميتواند درخواست خود را به بانک اعلام نمائيد.
همچنين اگر در هنگام ورود به سيستم 3 بار رمز خود را اشتباه وارد کرده باشيد سيستم بصورت اتوماتيک شناسه شما را غير فعال مي‌نمايد.
درخواست فعال سازي شناسه مشتري :
چنانچه يکي از مواردي که در بند قبل ذکر شد اتفاق افتاده باشد با استفاده از اين گزينه ميتوانيد درخواست فعال شدن شناسه مشتري خود را به بانک اعلام نمائيد.
درصورت بروز هر نوع اشکال و يا داشتن سوال مي‌توانيد با شماره تلفنهای 66706035 يا66739861 و همچنين شماره تلفنهاي امداد مشتريان( 66739766) تماس حاصل فرمائيد.
► تلفنبانک سپهر بانک صادرات
خود پردازهای بانک صادرات ◄

بنر
بنر
بنر