بنر

حساب طرح رويش بانک اقتصاد نوین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:36
 
معرفی حساب طرح رويش بانک اقتصاد نوین
طرح رويش، نوعي سرمايه‌گذاري کم هزينه و مطمئن است براي کمک هزينه تحصيلي، ازدواج و تامين سرمايه فرزندان شما
شما مي‌توانيد با واريز مبلغ اوليه 500 هزار ريال حساب ويژه طرح رويش را افتتاح نموده و با واريز تدريجي مبالغ 100 ،300 و يا 600 هزارريالي به صورت ماهيانه (ابتداي هر ماه)، پايان سه ماه و يا پايان شش ماه (به منظور عدم مراجعه مکرر به بانک) در اين حساب و در طول مدت قرارداد از مزاياي طرح رويش بهره‌مند گرديد.
پس از پايان دوره پنج ساله سپرده‌گذاري، فرزندان شما مي‌توانند مبالغي را به صورت ماهيانه دريافت نمايند و يا اصل و سود مبالغ واريزي را به عنوان کمک هزينه تحصيلي و کمک هزينه‌هاي ضروري ديگر، از بانک دريافت نمايند.
در اين طرح شما مي‌توانيد جهت سامان دهي پس‌انداز فرزندان خود و همچنين به منظور حصول اطمينان خاطر از تامين برخي هزينه‌هاي آنها در آينده اقدام به عقد قرارداد نموده و پس از اتمام دوره 5 ساله چنانچه مايل به تمديد قرارداد نباشيد از دريافت اصل و سود سپرده به صورت يک جا استفاده نموده و يا ماهيانه مبلغي را به عنوان مستمري دريافت نماييد.

نحوه افتتاح حساب طرح رويش بانک اقتصاد نوین
شما مي‌توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک اقتصاد نوين در سراسر کشور، نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده و پرداخت‌هاي تدريجي را در هر يک از شعب بانک در هر کجاي ايران به حساب فرزند خود واريز نماييد.

شيوه تکميل موجودي
هنگام عقد قرارداد لازم است مبلغ 500.000 ريال واريز و جهت پرداخت‌هاي تدريجي مي توانيد يکي از سه روش زير را انتخاب نماييد. نرخ سود لحاظ شده در مستمري ماهيانه، 5/0 درصد بيشتر از نرخ سودي است که در کمک هزينه پرداختي در نظر گرفته مي‌شود.

الف) فواصل پرداخت    مبلغ پرداختي (ريال)     کمک هزينه پرداختي (ريال)    مستمري ماهيانه (ريال)
       ابتداي هرماه        100,000                    9,000,000                       125,000

ب) فواصل پرداخت     مبلغ پرداختي (ريال)     کمک هزينه پرداختي (ريال)     مستمري ماهيانه (ريال)
      پايان سه‌ماه         300,000                     8,900,000                       122,000

ج)  فواصل پرداخت     مبلغ پرداختي (ريال)     کمک هزينه پرداختي (ريال)     مستمري ماهيانه (ريال)
      ابتداي هرماه         600,000                     8,600,000                       119,000

► حساب طرح عقیق بانک اقتصاد نوین
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر