اجرای "برنامه بهبود"پست‌بانک‌ایران در قالب طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی

يكشنبه ، 14 مهر 1398 ، 13:30

در راستای تثبیت سوددهی شعب پست بانک ایران و بهبود روند آن، اهداف کمی این بانک برای حوزه شعب در چهار محور ترسیم و با اخذ بازخوردهای لازم برای بهبود مستمر امور درحال اجرا می‌باشد.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: وی افزود: در گام نخست اهداف مذکور درسطح شعب در چهارمحور؛ هدف سپرده‌ای به تفکیک نوع سپرده، مطالبات شامل؛ نسبت مطالبات به تسهیلات، کاهش مانده موزون مطالبات و مانده مطالبات، عملیات ارزی شامل؛ حواله و گشایش اعتبار اسنادی و ساماندهی درگاه‌های الکترونیکی ATM) و (POS درحال اجرا بوده و به صورت ماهانه پایش و کنترل می‌شود.
شیری تصریح کرد: با اخذ بازخوردهای لازم در ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها که اوایل ماه سال جاری انجام شد، شاخص درآمدهای کارمزدی به شاخص‌های عملکرد اضافه شد و برخی از شاخص‌های ارزیابی نیز از لحاظ کیفی ارتقاء یافت.
شیری تصریح کرد: درحوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های عملیاتی بانک تحت عنوان "برنامه بهبود" مشتمل بر 53 برنامه در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های موردنیاز و پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و ارائه راهکارهای لازم جهت تحقق اهداف بانک طراحی‌شده و برنامه زمانی آنها نیز درقالب شناسنامه‌های مشخص‌شده تدوین و از طریق واحدهای ستادی درحال اجرا است.
مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه به "طرح انگیزشی‌پویش" به منظور توجه واقعی به عملکرد کارکنان و نقش بسزای این طرح در ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری آنان عنوان‌کرد: مهمترین نقش این سیستم، پرداخت متناسب با عملکرد است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هم‌راستائی بین عملکرد آنان و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی بانک درسطح شعب و ادارات مرکزی شده است.
شیری درپایان با اشاره به نحوه عملیاتی کردن بهره‌وری واحدهای ستادی براساس ترکیبی از تحقق اهداف کمی شعب و برنامه‌های عملیاتی در مقاطع سه‌ماهه و ارزیابی و پایش آن به شیوه خوداظهاری هریک از واحدهای ستادی توسط مدیریت امور طرح و برنامه اظهارداشت: انتظار می‌رود واحدهای ستادی به عنوان مجریان برنامه‌های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی و اجرائی بانک، نسبت به دستیابی اهداف تعیین‌شده و تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های بانک تلاش نمایند.► برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی
افزایش سقف برداشت از خودپردازهای شعب منتخب بانک سرمایه ◄

مطالب مرتبط