بنر

رتبه بندی جامع بانک ها با محوریت بانک مرکزی

يكشنبه ، 21 مهر 1398 ، 10:10
حسن فروزان فرد می گوید: بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور و سامان دهنده فعالیت بانک ها، مهمترین نقش را در عملیاتی شدن سیاست رتبه بندی بانک ها دارد.

چندی پیش وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک ها در خاتمه سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد. حسن فروزان فرد در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه هر فعالیتی در حوزه بانکی می بایست با محوریت بانک مرکزی انجام شود، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور و سامان دهنده فعالیت بانک ها، مهمترین نقش را در عملیاتی شدن سیاست رتبه بندی بانک ها دارد.

وی افزود: شروع این حرکت توسط وزارت اقتصاد را با اولویت قرار دادن بانک های دولتی در این پروسه، زمینه ایجاد اعوجاج را نسبت به بانک های دولتی در مقابل بانک های غیر دولتی را فراهم می کند.

به گفته فروزان فرد اصل فرایند رتبه بندی برای نظام بانکی اقدامی خوب و ضروری است به شرطی که محدود به بانک های دولتی نباشد؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت: بهترین کار این است که برای پیشگیری از تعارض در ساختار نظام بانکی، این اقدام با محوریت بانک مرکزی و برای همه بانک ها انجام شود.

حسن فروزان فرد بیان داشت: به منظور پرهیز از تعارض منافع پیشنهاد می شود مطابق با سطوح حرفه ای رتبه بندی در دنیا، این فرایند با مشارکت اشخاص ثالث و گروه های کارشناسی خارج از وزارت اقتصاد، عملیاتی شود؛ این رویه با منطق رتبه بندی هماهنگ تر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم در خصوص انتقادها به حاکمیت شرکتی و احتمال ایجاد فساد در آن، گفت: این نگاه بدبینانه است چراکه سالیان دراز کارنکردن با مفاهیم حاکمیت شرکتی باعث شده درک درستی از شاخص هایی چون مفهوم تعارض منافع، استقلال اعضای هیات مدیره، استقلال مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و کارکرد مستقل آنها در شرکت ها و علی الخصوص در بانک ها، وضعیت سهامداران و ترکیب سهم های آنها  نداشته باشیم؛ در حالیکه این آیتم ها می توانند در نهایت منجر به رفتار مناسب تر و قانون مدارتر شرکت ها و بانک ها شود.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران یادآور شد: وقتی بانک ها زمینه های حرفه ای حاکمیت شرکتی را رعایت نکرده باشند نمی توان انتظار داشت که در تعامل با شرکت ها و مراجعه کنندگان حقیقی و حقوقی دقت نظر لازم را داشته باشند.

 فروزان فرد گفت: اصل پرداختن به حاکمیت شرکتی چه در حوزه بانک ها و چه در حوزه سایر شرکت ها و حتی بورس نیز یک اصل مهم و تاثیر گذار است  و با گذشت زمان این اهمیت نمود بیشتری پیدا می کند و نگرانی های موجود باید واکاوی و حل شود.

فروززان فر رتبه بندی را یکی از مهمترین شاخص های موثر بر فضای کسب و کار دانست و گفت: رتبه بندی سالیانه در اروپا مرسوم است و نتایج آن نیز اعلام عمومی می شود.

► مهلت ۴۷ روزه برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانک
بررسی طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی با حضور مدیرعامل بانک تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر