بانک تجارت به سوددهی رسید

شنبه ، 31 خرداد 1399 ، 13:45
بانک تجارت در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مبلغ ۹ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است .

به گزارش بانکی به نقل از کدال نگر 24،بانک تجارت در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مبلغ ۹ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است, این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر سهم ۲۵ ریال زیان داشت. در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است .جمع درآمدهای بانک نیز ۲۹ درصد رشد داشته است .

سهم بانک از درآمد درآمدهای مشاع نیز رشد بسیار خوب ۲۳۴ درصدی داشته است. سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیز ۶۱۰ درصد رشد داشته است .سود تلفیقی هر 43 ریال می‌باشد که در سال ۹۷ مبلغ ۵ ریال زیان داشت .بانک در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۸۹ میلیارد تومان سود خالص تلفیقی داشته است.


► کدام بانک‌ها در پرداخت وام دست و دلبازترند؟
توسعه زیرساخت های شهری ارومیه با همکاری بانک شهر ◄

مطالب مرتبط
بنر