بنر

سهم بانک‌ها از کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

چهارشنبه ، 5 شهریور 1399 ، 17:59
بانک‌های ملی، ملت و صادرات در تیرماه ۹۹ دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.

به گزارش بانکی به نقل از خبرنگار ایبِنا، براساس آمار شاپرک، کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند. در تیر ماه ۹۹ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا ۱۱۱ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۵۰۸ کارت بوده است که بیشترین تعداد آن با ۱۰ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۷۵ عدد و سهم تعدادی ۹۶ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن ۱۹۰ هزار و ۵۵۱ عدد و سهم ۰.۱۷ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در تیر ماه ۹۹ نسبت به اردیبهشت ماه ۹۹، نرخ رشد مثبت معادل ۱.۹۶ درصد داشته است. همچنین نرخ رشد در دو دسته کارت برداشت و کارت اعتباری مثبت بوده ولی در کارت هدیه و بن کارت با رشد منفی همراه بوده است.

سهم بانک‌های صادرکننده از کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

طی تیر ماه ۹۹ تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به ۳۷ بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارتهای این بانک‌ها از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شکل زیر ترسیم شده است. ملاحظه می‌شود که در تیر ماه ۹۹ بانک‌های "ملی ایران", "ملت" و "صادرات ایران" دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.


سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشدار برای تیر ماه سال ۱۳۹۹ در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در این ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های "ملت", "تجارت"و "ملی" ؛ بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک‌های"ملی ایران", "ملت" و "صادرات ایران"؛ و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک‌های "ملی ایران" ,"پارسیان" و "ملت" بوده است.


ملاحظه می‌شود در این ماه, بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنشدار از نوع کارت برداشت با ۲۲.۶۳ درصد متعلق به بانک "ملی ایران"، از نوع کارت اعتباری با ۲۳.۱۸ درصد متعلق به بانک "ملت" و از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۱۴.۹۱ درصد متعلق به بانک "ملی ایران" بوده است.

► کف سازی جانانه در #بانک #آینده با حجم معاملات سنگین
اوج خدمات و تسهیلات بانک رفاه برای رفاه بازنشستگان، مستمری بگیران و کارگران ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر