تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای

سه شنبه ، 17 خرداد 1401 ، 18:15

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این خصوص هماهنگی های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی  و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.


► تغییر ساعت کار شعب بانک تجارت
ترکیب جدید هیات مدیره بانک ملی ایران مشخص شد ◄

مطالب مرتبط