بنر

بیش از ۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول شد

شنبه ، 8 مرداد 1401 ، 17:17

طی خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که ۹۰.۵ درصد این چک‌ها وصول شده است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی طی خرداد ماه 1401، در سامانه چکاوک حدود 6.8 میلیون فقره چک به ارزش حدود 3424 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.7 درصد و 24.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.


از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در خرداد ماه به ترتیب 90.5 درصد و 89.1 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل 90.2 درصد و 87.6 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 90.3 درصد و 87.4 درصد بوده است.


شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در خردادماه 1401 به لحاظ تعدادی، 9.5 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 9.8 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی 10.9 درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد 12.4 درصد را نمایش می‌دهد.

► اعطای فرصت به شرکت بانک دی
همه‌چیز درباره نرخ بهره موثر و سود واقعی وام‌ ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر