بنر

اعطای فرصت به شرکت بانک دی

شنبه ، 8 مرداد 1401 ، 17:35

بانک دی اعلام کرد؛ با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر جهت رعایت موارد فوق کرده است.

به گزارش اخباربانک، شرکت بانک دی بیان اعلام؛ با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده 7 بند 1 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر (تا تاریخ 1401.06.31)جهت رعایت موارد فوق کرده است.

► هر کارمند بانک، میانگین 408 میلیون تومان وام گرفته است
بیش از ۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول شد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر