۹۰.7 درصد چک‌ها در تیر ماه وصول شد

چهارشنبه ، 16 شهریور 1401 ، 09:40
در تیرماه سال جاری حدود ۶.3 میلیون فقره چک مبادله‌ شد که ۹۰.7 درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در تیر ماه 1401، در سامانه چکاوک حدود 6.3 میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۳۲۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.4 درصد و 3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در تیر ماه به ترتیب 90.7 درصد و 89.6 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل 90.5 درصد و 89.1 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 90.8 درصد و 88.1 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در تیرماه 1401 به لحاظ تعدادی، 9.3 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 9.5 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی 10.4 درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد 10.9 درصد را نمایش می‌دهد.

► لینک دسترسی به فهرست شعب بانک‌های منتخب فروشنده ارز اربعین
حجم فعالیت‌های ارزی بانک تجارت در رتبه نخست کشور ◄

مطالب مرتبط