لینک دسترسی به فهرست شعب بانک‌های منتخب فروشنده ارز اربعین

چهارشنبه ، 16 شهریور 1401 ، 09:40
به گزارش بانکی به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تسریع ارائه خدمات بانکی فروش ارز به زوار محترم اربعین حسینی (ع)، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سپه به عنوان بانک‌های فروش ارز اربعین انتخاب و شعب منتخب آن‌ها اقدام به فروش ارز به زوار محترم می‌نمایند. "لینک دسترسی به فهرست شعب منتخب بانک‌های مذکور" به شرح زیر می‌باشد:


بانک ملت

بانک سپه

بانک صادرات

بانک ملی

بانک تجارت

► واریز نذورات برای آستان قدس رضوی خدمت جدید همراه‌‌بانک تجارت
۹۰.7 درصد چک‌ها در تیر ماه وصول شد ◄

مطالب مرتبط