تجهیز و آمادگی برای گسترش و احیای روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی در دستور کار شبکه بانکی

چهارشنبه ، 23 شهریور 1401 ، 17:36

جلسه معاون ارزی بانک مرکزی با مدیران بین‌الملل بانک‌های کشور به منظور تجهیز و آمادگی برای گسترش و احیای روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ این نشست که در راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی برگزار شد، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرآیند اتصال به شبکه بانک‌های خارجی، آمادگی کادر ارزی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین پرداخت بین‌المللی و همچنین  گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید قرار گرفت.


در این نشست با اشاره به اصلاح مجموعه مقررات ارزی بعد از قریب یک دهه از صدور آخرین نسخه آن؛ ارتقاء و بهبود سامانه‌های ارزی به‌عنوان اقدامات بانک مرکزی مطرح شد و توقعات  از شبکه بانکی در مدیریت مسائل ارزی و دغدغه‌های مربوط به آن  به ‌منظور رفع نیازهای کشور مورد تأکید قرار گرفت. 


همچنین در این نشست ضمن تاکید بر لزوم حضور موثر بانک ها در تامین ارز اربعین ؛ مقرر شد در راستای هم‌اندیشی بیشتر و رفع دغدغه‌های مترتب و پوشش بهینه نیازهای ارزی کشور، این جلسات به‌ صورت ادواری با حضور بخش‌های بین‌الملل بانک‌ها در بانک مرکزی برگزارشود.


► سهم 20 درصدی تامین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی از کل تسهیلات بخش کشاورزی
افزایش سقف برداشت وجه نقد به صورت بین بانکی (شتابی) برای زوار اربعین حسینی ◄

مطالب مرتبط