اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی ممنوع است

سه شنبه ، 19 مهر 1401 ، 10:41
 اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌‌‌/ ۰۰ مورخ ۲۳‌‌‌ اسفند سال۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱اسفند سال۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌‌‌‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

همچنین، چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‌‌‌‌/ ۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار از تسهیلات‌‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. گزارش‌های دریافتی، بررسی‌‌های به عمل‌آمده و شکایات ثبت‌شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیات انتظامی بانک‌‌ها خواهد شد. از این‌‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم برای رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.‌

► هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره بی‌ثباتی بازارهای جهانی
برای اینترنت ماهواره‌ای یا باید با کل دنیا آشتی کنیم یا استارلینک ایرانی بسازیم ◄

مطالب مرتبط