نرخ بهره ثابت در بازار بین بانکی

دوشنبه ، 25 مهر 1401 ، 15:23
بررسی ها و داده های آماری در بازارهای مختلف نشان می دهد در این سه هفته و در مدت سپری شده از پاییز، روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز مسیری ثابت داشته و در مرز 70 همت قرار داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه یک علامت مهم داشته است؛ سکوت در سه شاخص مهم بازار پول. تغییرات هفتگی نرخ بهره نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد تغییر کرده که البته قابل اغماض است و در نهایت نرخ بهره در نزدیکی 21 درصد به ثبت رسیده است.


خروجی مهم بازار بین بانکی

بازار ها نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. در این میان بازار پول نقشش پررنگ تر است. بازار پول، یا بازار بین بانکی در هفته های اخیر یک خروجی مهم داشته است. اتفاقی که در رصدآمارهای مهم به چشم می خورد آن است که در این بازار سومین هفته کم نوسان ثبت شده است. سکوتی که نرخ بهره را هم دامن گیر کرده است.


نرخ بهره ثابت در بازار بین بانکی

برخی نرخ بهره را شاخص کلیدی اقتصاد عنوان می کنند. معتقدند تغییرات این شاخص می تواند دماسنج تغییرات تورم در کشور باشد و از این حیث نیاز به توجه بیشتری دارد. محل کشف این شاخص بازار شبانه است. بازار بین بانکی که در آن بانک های دارای مازاد از بانک های دارای کسری استقراض پول می کنند. نرخ سود موزون در این بازار همان نرخ بهره بین بانکی است که البته بانک مرکزی حدو حدود آن را تعیین می کند. دامنه ای که سال هاست ثابت است. 14 تا 22 درصد.

سقف نرخ سود به تزریق بانک مرکزی دربازار شبانه وابسته است. به این معنا که اگر بانکی نتوانست از سوی سایر نهادهای مالی دارای مازاد نیاز خود را برطرف کند و یا آن که نرخ سود پیشنهادی بانک های دارای مازاد بیشتر از 22 درصد بود، بانک متقاضی می تواند به سراغ بانک مرکزی آمده و در مرز 22 درصد از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کند. البته این بده بستان میان بانک دارای کسری با بانک مرکزی با وثیقه اوراق همراه است که در قالب اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی مبادله می شود.


چند شاخص در بازار بین بانکی همگی در راستای نرخ بهره و تنظیم آن تغییر می کنند. تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز، نرخ سود در بازار باز، و اعتبارات قاعده مند.


بررسی ها و داده های آماری در بازارهای مختلف نشان می دهد در این سه هفته و در مدت سپری شده از پاییز، روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز مسیری ثابت داشته و در مرز 70 همت قرار داشته است. در کنار این ثبات نرخ سود در بازار باز نیز در مرز 21 درصد بی حرکت بوده و در ادامه اعتبارات قاعده مند نیز ضمن افزایش در هفته دوم مهر ماه اما کانال تغییر زیادی را ثبت نکرده و در کانال 6 هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.


اتفاقات مهم در این بازارها نشان می دهد از هفته پایانی شهریور ماه تا کنون تغییرات نرخ بهره بین بانکی به صورت هفتگی از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد باشد.


به عبارت دیگر تغییرات رخ داده در نرخ بهره بین بانکی در این هفته ها قابل اغماض بوده و می توان گفت ثابت مانده است.


درهمین خصوص نرخ بهره بین بانکی طبق اعلام بانک مرکزی در هفته دوم مهر ماه برابر با 20.88 درصد بوده و 0.02 واحد درصد از هفته قبل خود کمتر شده است.


اتفاقی که می تواند به معنای ثبات نرخ بهره بین بانکی در راستای سیاست اخیر بانک مرکزی در مرز 21 درصد باشد.  در نهایت سکوت ثبت شده در بازار های بین بانکی نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی در نزدیکی 21 درصد اطراق کرده و احتمالا قصد پایین آمدن یا بالاتر رفتن را ندارد. اتفاقی که سایر شاخص های بین بانکی نیز آن را تایید می کنند.

► تزریق بی نوسان پول بانک مرکزی در بازار باز
درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد ◄

مطالب مرتبط