تزریق بی نوسان پول بانک مرکزی در بازار باز

شنبه ، 30 مهر 1401 ، 09:34
اقتصادنیوز: درهفته منتهی به 25 مهر ماه1401 تزریق پول در بازار باز در مرز 70 هزار میلیارد تومان ثابت مانده و تغییری را باهفته قبل نداشته است. نرخ سود نیز در این بازار برابر با 21 درصد بوده و برای هفته های متوالی ثابت مانده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در عملیات بازار باز مانند هفته های قبل اتفاق جدیدی ثبت نشد. آمارهای نقدینگی در این بازار به همراه نرخ سود تغییری نداشته و همه چیز از یک روند رفتاری ثابت بانک مرکزی در این معاملات خبر می دهد.

درهمین خصوص بانک مرکزی در هفته منتهی به 25 مهر ماه باز هم تزریقی در سطح 70 هزار میلیارد تومان داشته و روند ثابت نرخ سود را ادامه داده است.

تزریق پول در هفته پایانی مهر ماه
در هفته منتهی به 25 مهر ماه 29 مین عملیات بازار باز در سال جاری برگزاری شده و طی آن مجموعا 68 هزار و 490 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق شد.
رقمی که تفاوت چندانی را با هفته های قبل خود نداشته است. مهم ترین ابزار بده بستان نقدینگی میان بانک ها و بانک مرکزی در این معاملات اوراق بدهی است. بانک ها اوراق را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و این نهاد نیز به صلاحدید خود هر میزان که بخواهد خریداری کرده و با نرخ سود و تاریخ سررسید مشخصی پول در بازار باز تزریق می کند. نرخ سود بازار باز در این مرحله برابر با 21 درصد بوده و تاریخ سررسید آن در سطح هفت روز ثابت مانده است. باوجود روند ثابت تزریق پول در بازار باز اما بسط پول در بازار بین بانکی روندی صعودی پیدا کرده است.
روند صعودی تزریق نقدینگی در بازار شبانه
در هفته پایانی مهر 1401، مجمجوع تزریق پول بانک مرکزی در بازار شبانه برابر با 5 هزار و 870 میلیارد تومان بوده که از هفته قبل خود بیشتر شده است. در این بازار برخلاف بازار باز، بانک مرکزی ماهیتی منفعل دارد و بده بستان میان نهادهای مالی در جهت برطرف کردن نیازی های کوتاه مدت بانک هاست. اگر بانکی نتواند از سایر بانک های دارای مازاد استقراض پول کند سراغ بانک مرکزی می رود که نرخ سود‌ آن در راس کریدور قرار دارد.

به طور کلی نرخ سود معاملات بین بانکی در دامنه 14 تا 22 درصد قرار داشته که البته بانک مرکزی تعیین کننده آن است. با وجود رشد آماری اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این هفته ها اما تغییرات سطح بالایی را نسبت به قبل خود نداشته است. اتفاقی که به نوعی ادامه سکوت بازار بین بانکی در هفته های اخیر را در برداشته است.

► درخواست مسدودی حساب ۳ بانک
نرخ بهره ثابت در بازار بین بانکی ◄

مطالب مرتبط