سکه امامی رکورد تاریخی خود را شکست

يكشنبه ، 6 آذر 1401 ، 12:20

سکه امامی رکورد قیمتی را شکست و از نیمه کانال ۱۶ میلیون عبور کرد.

نرخ سکه امامی در بازار امروز با افزایش قیمتی که پیدا کرد از نیمه کانال ۱۶ میلیون عبور کرد و به رقم بی‌سابقه‌ ۱۶میلیون و ۶۰۴ هزار تومان رسید.


► قانون پایانه‌های فروشگاهی، پایانی برای فرارهای مالیاتی
برکناری مدیر یک بانک که به یک خانم بدون حجاب خدمات ارائه کرده بود ◄

مطالب مرتبط