وام مضاربه موسسه اعتباری توسعه

يكشنبه ، 13 مرداد 1387 ، 17:58
مضاربه

مضاربه در بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می گيرد بدين معنا که کسانی که به امر خريد و فروش اشتغال دارند و جهت خريد کالای موردنياز خود نيازمند  استفاده از  تسهيلات می باشند ،  می توانند با مراجعه به موسسه و ارائه مدارک لازم و سپردن وثائق قانونی از تسهيلات موسسه بهره مند شوند . موسسه در قالب عقد مضاربه وجه مورد نياز را در اختيار متقاضی  قرار داده و متقاضی صرفا، کار اجرايی را انجام می دهد .
مدت   بازپرداخت : دوره 6 ماهه   

مدارک مورد نياز :
1- پيش فاکتور
2 - مدارک جهت  معرفی اشخاص ( شخص ) حقيقی يا حقوقی
3 - مجوز فعاليت متقاضی

► وام مشارکت مدنی موسسه اعتباری توسعه
وام فروش اقساطی موسسه اعتباری توسعه ◄

بنر
بنر
بنر