کارت های بانکی موسسه مالی و اعتباری مهر

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 19:01
 
کارت مهر:

بانکداري الکترونيکي و پول الکترونيکي، به بانک‌ها و مؤسسات مالي اين امکان را مي دهد که بازار اقتصادي خود را از روشهاي سنتي سپرده گذاري، اعطاي اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند، مضاف بر آنکه اين متد مي تواند هزينه هاي (عملياتي) بانکي را کاهش دهد.
در مقياسي وسيعتر، توسعه، پيشرفت مداوم بانکداري الکترونيک و پول الکترونيکي مي تواند در کم کردن هزينه هاي معاملات خرده فروشي هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي نقش بسزايي داشته باشد و اين امر به نوبه‌ خود و بالقوه مي تواند به توليدات بيشتر و رفاه اقتصادي منجر شود.
صنعت امروز بانکداري از تجهيزات و فناوري هاي جديد استفاده شاياني جهت ارايه خدمات هرچه بهتر به مشتريان و در نهايت جذب سرمايه هاي بيشتر نموده است. امروزه به واسطه نيازهاي ضروري زندگي شهري و عدم وجود اوقات فراغت، مشتريان خواهان ارائه خدمات نوين بانکي و الکترونيکي از بانکها هستند. استفاده از دستگاهها و تجهيزاتي همچون دستگاههاي خودپرداز بانکي (ATM ) يکي از شيوه هاي نوين بهره گيري از فناوريهاي جديد در صنعت بانکداري است .
 

► ایمیل بانک موسسه مالی و اعتباری مهر
بانکداری الكترونيك موسسه مالی و اعتباری مهر ◄

بنر
بنر
بنر