بنر

تلفن بانک تجارت

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
شماره تماس تلفن بانک تجارت
81277
براي استفاده از امكانات اين سيستم كافيست تا يك دستگاه تلفن كه امكان شماره‌گيري به صورت تن را داشته باشد، در اختيار داشته باشيد. علاوه بر بسياري از دستگاه‌هاي تلفن متداول، كليه گوشي‌هاي تلفن همراه نيز امكان شماره‌گيري به صورت تن را دارا هستند.

نحوۀ فعال کردن سرویس تلفن بانک تجارت

 

مشتریان محترم ، می توانند ضمن مراجعه به شعبه خود و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حسابهای بانکی خود(قرض الحسنه جاری،سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز) اقدام نماینید.

 

امكانات سيستم تلفن بانک تجارت

الف- سرویس عادی:

این سرویس ها که قابل ارائه به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد پس از برقراری ارتباط با مرکز وارد نمودن شماره حساب ،PIN1 و انتخاب کلید مورد نظر طبق جدول ذیل مورد استفاده می باشند:

نوع سرویس و نحوه ثبت
اطلاع از سه گردش آخر حساب کلید 1
دریافت صورتحساب توسط دورنگار کلید2
تغییر شماره عبور کلید 3
فعال یا غیر فعال نمودن ارسال پیامک لحظه ای کلید 4
سرویس های ویژه بانک تجارت کلید 5
اطلاع از شماره شبای حساب خود کلید 6
دریافت شماره کارت متصل به حساب کلید 7
خروج از سیستم کلید 9

"مشتریان محترم،شماره عبور( رمز) اولیه ،شماره ای است که پس از ثبت نام در شعبه، توسط سیستم شعبه تولید و در اختیار شما گذارده می شود.

ب- سرویس های ویژه :

سرویس های ویژه تنها قابل ارائه به اشخاص حقیقی می باشد و پس از برقراری ارتباط با مرکز تلفنبانک، وارد نمودن شماره حساب،PIN1 و انتخاب کلید شماره "5" به صورت ذیل قابل استفاده خواهد بود:


نوع سرویس نحوه ثبت
انتقال وجه بین حسابهای تجارت کلید شماره 1
پرداخت قبوض انتخاب کلید شماره 2
پرداخت اقساط کلید شماره 3
پیگیری پرداخت های غیر حضوری کلید شماره 4
تغییر رمز برای پرداخت های غیر حضوری کلید شماره 5
واریز صورتحساب های شناسه دار کلید شماره 6
پیگیری وضعیت چک کلید شماره 7
غیر فعال نمودن حساب کلید شماره 8
خروج از سیستم انتخاب کلید شماره 9

" شماره رمز پرداختهای غیر حضوری یا شماره رمز ثانویه (PIN2) به منظور استفاده از سرویسهای ویژه( انتقال وجه و پرداخت قبوض) تولید می گردد.

انتقال وجوه بین حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام :
در صورت تمایل به استفاده از سرویس انتقال وجه می توانید برای هریک از حسابهای معرفی شده(حسابهایی که می خواهید از آنها برداشت نمایید)تا 5 شماره حساب فعال در بانک تجارت را برای انجام عملیات انتقال وجه ( حسابهایی که می خواهید به آنها واریز شود)معرفی نمایید.
این حسابها( حسابهای واریزی ) می تواند متعلق به شما و یا دیگران باشد.

مشتریان محترم توجه نمایید در این مرحله حداکثر وجه قابل انتقال مبلغ 20،000،000ریال در هر روز کاری می باشد.

پرداخت قبوض آب،برق،تلفن و ...:

با استفاده از شناسه های پرداخت غیر حضوری مندرج در قبوض مصرفی شامل "شناسه قبض"وشناسه پرداخت" و برقرای ارتباط با مرکز تلفنبانک ، بانک نسبت به ثبت در خواست شما اقدام و شماره پیگیری درخواست مذکور را اعلام می نماید.
مشتریان گرامی،پرداخت قبوض مصرفی از طریق سرویس تلفنبانک تجارت،بدون محدودیت مبلغ قابل انجام می باشد.

تائیدیه انجام درخواست مربوط به انتقال وجه و پرداخت قبوض:

پس از دریافت شماره پیگیری از مرکز تلفنبانک ، در روز کاری بعد از طریق برقراری ارتباط با مرکز و وارد نمودن کلید شماره "4" در قسمت سرویس های ویژه شماره پیگیری مورد نظر را وارد تا از صحت انجام در خواست مربوطه مطلع گردید.

پرداخت اقساط

مثال:
متقاضی پس از تکمیل فرم ثبت نام در شعبه و انتخاب درخواست مربوط به انجام عملیات انتقال وجه، رمز اولیه خود به شماره 1572 را از شعبه دریافت نموده است و شماره رمز ثانویه ( پرداختهای غیر حضوری) به شماره 18510 از طریق شعبه به وی تحویل گردیده است .حال به منظور انتقال وجه از شماره حساب 3543507892 به شماره 5728314561 به مبلغ 200،000 ریال می باید به ترتیب ذیل اقدام نماید:
1- برقراری ارتباط با مرکز تلفنبانک به شماره 81277 در تهران.
2- وارد نمودن شماره حساب 3543507892 به طور کامل (شماره حساب برداشت) و کلید*
3- وارد نمودن شماره رمز اولیه (1572) و کلید *
4- وارد نمودن کلید شماره " 5" ( سرویسهای ویژه)
5- وارد نمودن کلید شماره"1" ( انتقال وجه بین حسابهای بانکی)
6- وارد نمودن شماره رمز ثانویه / پرداختهای غیر حضوری (18510) و کلید*
7- وارد نمودن شماره حساب 5728314561 به طور کامل ( شماره حساب انتقالی) و کلید*
8- وارد نمودن مبلغ مورد نظر به منظور انتقال وجه (مبلغ 200،000 ریال) و کلید*
9- وارد نمودن کلید شماره 5 در صورت صحت اطلاعات
10- به خاطر سپردن شماره پیگیری به منظور اطمینان از صحت عملیات در خواستی در روز بعد

► اینترنت بانک تجارت
کارت های بانک تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر