بانک رفاه خط مشی کیفی خود را اعلام کرد

شنبه ، 23 بهمن 1400 ، 16:48

بانک رفاه کارگران خط مشی کیفیت خود به عنوان یکی از مهمترین مستندات پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ، بر مبنای استاندارد 9001:2008 ISO را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندهای بانک با تمرکز بر نیازها و خواسته های ذینفعان ، ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات متمایز، افزایش انگیزش و رضایتمندی کارکنان و توانمند سازی آنان به عنوان سرمایه اصلی بانک همچنین افزایش سودآوری بانک با استفاده بهینه از منابع جذب شده به عنوان خط مشی کیفیت این بانک اعلام شده است.

► حمله سایبری ویلینگ (Whaling) چیست؟
ذخیره گذرواژه ها بر روی مرورگر، ما را در برابر حملات آسیب پذیر می کند ◄

مطالب مرتبط
بنر