حساب جاری موسسه مالی و اعتباری مهر

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 17:08
 
قرض الحسنه جاری :
 
مهمترین قدم در توسعه خدمات ، شناخت انتظارات و درک توقعات مشتریان مهم و کلیدی است که به حمدا... موسسه برای ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و بازاریان و کسبه و غیره … حساب قرض الحسنه جاری را با امتیازات ذیل در دستور کار خود قرار داده است.
• پرداخت تسهیلات به میانگین گردش و مانده 6 ماهه حساب در قالب عقود اسلامی با نرخ 17 درصد یا پرداخت وام قرض الحسنه به میزان 3 درصد مانده حساب در ماه به صاحب حساب و یا افراد معرفی شده توسط ایشان
• دریافت و پرداخت وجه در کلیه شعب سراسر کشور
• پرداخت سیستماتیک حقوق کارمندان و کارگران شرکتها ، ادارات و سازمانها و غیره ...
• امکان بهره مندی از حساب جاری پشتیبان ( دو منظوره با سود 10 درصدی )حساب سپرده قرض الحسنه مسدودی موسسه مالی و اعتباری مهر ◄

بنر