بانک قرض الحسنه مهــر ایران

شنبه ، 23 شهریور 1387 ، 12:20
خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیر عامل: مرتضی اکبری
گزارشی از چگونگی تأسیس ، عملکرد و اهداف بانک قرض الحسنه مهر ایران
با اتکال به خداوند متعال و با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض.الحسنه و تعمیق هر چه بیشتر این سنت حسنه در جامعه ، بویژه احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسلامی در نظام بانکی کشور ، تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران مورد نظر قرار گرفت . با توجه به تصمیم دولت نهم مبنی بر تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تحقق اصل مهرورزی و عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تلاش در راستای خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم درآمد جامعه ، ضرورت تأسیس این بانک بعنوان یک پروژه ملی که آحاد ملت ایران را شامل می شود، مدنظر قرار گرفت و زمینه جلب همکاری مشارکت آنان جهت توفیق در این اقدام مبارک به نحو مطلوب فراهم گردید.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ريال و با مشارکت بانکهای دولتی توسط ریاست محترم جمهوری وقت در مورخ 22/9/1386 افتتاح و با گسترش و توزیع موزون شعب خود در سراسر کشور آغاز به کار کرده است. بانک قرض الحسنه مهرایران باصدور مجوز رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا. در تاریخ 6/6/1387 و براساس برنامه های تدوین شده ، ضمن انجام امور مربوطه به اعطای تسهیلات قرض الحسنه در ارتباط با فعالیتهای حساب قرض الحسنه جاری و بانکداری الکترونیکی اقدام می نماید .

بانک قرض الحسنه مهر ایران در بدو امر با 2000 واحد بانکی متشکل از 300 شعبه واگذاری از بانکهای سهامدار و 1700 واحد بانکی ( باجه) مستقر در شعب بانکهای سهامدار شروع به کار نمود . که پس از تشکیل ساختار و سازمان این بانک به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکی کلیه شعب آن بانک به صورت مستقل شروع به کار نمود که هم اکنون با بیش از 527شعبه فعال به صورت Online در حال فعالیت هستند .
سکانداران بانک قرض الحسنه مهر ایران از ابتدای تأسیس تاکنون بشرح ذیل می باشد:
- سیامک دولتی (مدیرعامل)
- اسماعیل للـه گانی
- غلامرضا مصطفی پور
- بهمن مسگرها
- دکتر محمد ابراهیم منصور خاکی
- داریوش بذری
- اسماعیل صابری
- محمد حیدرزاده
- ساسان گلباز
- سعید ملک پور
- فیروز عالم باقری
- محمد الیاسی
- محمد تقی صمدی
- حسین موفقی اردستانی
- محسن پدرام
خلاصه ای از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران ( در تاریخ 1393/6/31):
1- تعداد شعب مکانیزه 527شعبه
2- جمع تعداد سپرده ها 2،360،479 فقره
3- جمع مبلغ سپرده ها 28/174،025 هزار میلیارد ريال
4- جمع تعداد تسهیلات 1،196،094 فقره ( که اگر بُعد خانوار را 5 نفر فرض نماییم تا کنون 5،980،470 نفر از تسهیلات قرض الحسنه این بانک بهره مند شده اند)
5- مبلغ تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده 52،117،398 هزار میلیارد ريال

اهداف
بانک قرض الحسنه مهر ایران با قصد خیر و با نیت تأمین نقدینگی و رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حمایت از نیازمندان و  پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که در امور خیریه فعالیت دارند ایجاد و یکی از نهادهای پولی و مالی کشور است که در راستای حرکت به سوی عملیات بانکداری اسلامی تشکیل شده است .

اهداف بانک قرض الحسنه مهر ایران به شرح زیر می باشد:
1.     بهبود شاخص های عملکردی مالی کشور در زمینه عقد قرض الحسنه
2.     فرهنگ سازی سنت پسندیده قرض الحسنه
3.     استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونیکی
4.     استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به یک سازمان پیشرو
5.     مدیریت بهینه منابع انسانی شامل     
الف : بکارگیری نیروی کارآمد ، متخصص و ماهر
ب : آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
6.      تنوع در ارائه خدمات بانکی

اهم وظايف بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك در اجراي اهداف خود با رعايت قوانين و مقررات جاري مي تواند نسبت به تصدي امور زير اقدام نمايد :
ـ افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز جاري و نگهداري وجوه مربوطه (ريالي و ارزي ) براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و ‌صدور انواع كارت هاي بانكي قرض الحسنه .
تبصره – افتتاح حساب قرض الحسنه براي اتباع بيگانه تابع قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
ـ تصدي عامليت وجوه اداره شده اماني و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اشخاص واجد شرايط 3- قبول انواع سپرده هاي قرض الحسنه و صدور گواهي و قبوض مربوطه .
ـ تحصيل قرض الحسنه از داخل يا خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .
ـ نقل و انتقال وجوه ارزي و ريالي و ارايه هرگونه خدمات بانكي .
ـ صدور انواع چك هاي مسافرتي ،تضميني و غيره و پذيرش انواع چك هاي مسافرتي و تضميني صادره توسط ساير بانكها .
ـ ارائه خدمات پذيره نويسي و انجام كليه عمليات راجع به آن .
ـ اجاره دادن صندوق امانات ،‌قبول امانات ، نگهداري سهام و هرگونه اوراق بهادار و ساير اشياء و اموال .
ـ ارائه انواع خدمات قرض الحسنه بانكي در چهار چوب قوانين و مقررات مربوطه.
ـ افتتاح انواع حساب هاي بانكي قرض الحسنه به نام خود نزد بانك‌ها و موسسات در داخل و خارج از كشور.
ـ قبول سپرده قرض الحسنه مسكوكات طلا و اعطاي وام قرض ا لحسنه مسكوك با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .
ـ قبول و انجام وظايف قبول وكالت ، وصايت ، قيموميت ،‌نظارت ،‌توليت ،‌ نمايندگي ،‌اداره امور مربوط به اموال اشخاص .
ـ قبول نمايندگي موسسات پولي و يا بانكي كه به موجب قانون تشكيل شده يا بشوند .
ـ ارائه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان از قبيل خدمات حقوق و دستمزد ،‌خدمات پرداخت ماليات ،‌وصول مطالبات مشتريان ،‌حساب متمركز و كارتهاي بانكي طبق مقررات جاري كشور و ساير خدمات مشابه .
ـ تامين مالي در چهارچوب تسهيلات قرض الحسنه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه .
ـ بانك مجاز است به منظور تامين بخشي از هزينه هاي جاري خود تا ميزان كل سرمايه خود را به ‌خريد اوراق مشاركت دولتي ،‌بانك مركزي و ساير اوراق با تضمين بازخريد نزد بانك‌ها اختصاص دهند .

موضوع فعاليت بانك قرض الحسنه مهر ايران


الف – تامين منابع :
بانك قرض الحسنه مهر ايران با جذب منابع مردمي در حساب هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه ،‌ منابع خود را جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تجهيز مي‌نمايد.
ب – مصارف :
بانك قرض الحسنه مهر ايران در بخش مصارف اقدام به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در زمينه‏هاي ذيل مي نمايد:
1.      قرض الحسنه هزينه هاي ازدواج براي تأمين بخشي از هزينه هاي ازدواج زوجهاي جوان

2.      قرض الحسنه درمان بيماري براي اشخاصي كه توانايي تأمين تمام يا بخشي از هزينه‏هاي بيمارستاني و درماني را ندارند.

3.      قرض الحسنه تعمير يا تكميل مسكن براي تأمين تمامي يا قسمتي از هزينه هاي تعمير يا تكميل واحد مسكوني متقاضي

4.      قرض الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره مسکن متقاضیان

5.      تسهیلات قرض الحسنه تحصیلات دانشگاهی به متقاضیان

6.      قرض الحسنه كسبه و صنوف جهت رفع نيازهاي اوليه و تأمين وسايل مورد نياز اصناف و كسبه

7.      قرض الحسنه تهيه مواد اوليه شركتهاي توليدي و خدماتي كوچك براي تأمين سرمايه در گردش آنها

8.      قرض الحسنه متفرقه جهت رفع ساير نيازهاي ضروري متقاضيان

ج- انجام کلیه خدمات متداول بانکی و بانکداری الکترونیکی:
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تحقق بانکداری الکترونیک و افزایش خدمات الکترونیکی به مشتریان و جلوگیری از حضور فیزیکی آنان در شعب، گسترش بانکداری نوین را در دستور کار خود قرار داده است.


اهم خدمات بانک ارائه شده در حوزه بانکداری نوین به شرح ذیل می باشد:


اینترنت بانک: خدمات ارائه شده عبارتند از سپرده در یک نگاه، انتقال وجه، عملیات مربوط به چک، عملیات مربوط به تسهیلات، مدیریت کارت و....
تلفن بانک: خدمات تلفن‎بانک ارائه شده عبارتند از اطلاع از موجودی و سه گردش آخر، انتقال وجه به حساب های دیگر در بانک قرض الحسنه مهر ایران، پرداخت قبوض، مسدود نمودن کارت مفقودی، خدمات مرتبط با حساب قرض الحسنه جاری و.....


SMS بانک: خدمات ارائه شده در این سامانه عبارتند از اعلام موجودی سپرده، اعلام وضعیت تسهیلات اخذ شده، اعلام وضعیت چک و .....


خود پرداز : خدمات ارائه شده در این سامانه عبارتند از پرداخت وجه،  پرداخت قبوض، انتقال وجه، عملیات رمز و ....


PIN PAD: برداشت وجه توسط کارتهای بانک قرض الحسنه مهر ایران، برداشت وجه از طریق کارتهای شتابی، انتقال وجه، پرداخت قبوض، اعلام مانده حساب و....


کارت های نقدی:دریافت وجه،انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت و پایانه های فروشگاهی


کارت های هدیه: صدور کارت های هدیه در مبالغ 200,000  ریال، 500,000 ریال و 1,000,000 ریال و سایر مبالغ


بن کارت: امکان خرید کالا و خدمات از طریق پایانه های فروشگاهی و اینترنتی

برنامه های آتی بانک

1-        تغییر استراتژی بانک از وامهای مصرفی به سمت تسهیلات اشتغال زایی
2-        گسترش خدمت رسانی به روستاها ایجاد شعب سیار در روستاهای  پر جمعیت کشور
3-        تأسیس کانون فعال و مستقل تحت عنوان کانون بانک ها و صندوق های قرض الحسنه
4-        خدمات طرح ‏کارت سلامت مهر ایران در راستای ارائه خدمات بهتر درمانی با همکاری وزارت بهداشت و درمان
5-     همکاری درخصوص خارج نمودن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشوری.
6-    به منظور تسهیل ورود جامعه روستایی به چرخه اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ای و اقتصادی این قشر از جامعه تخصیص اعتبار به حمل و نقل روستایی در دستور کار این بانک قرار دارد.
-----------------------------------------------------
نتایج نظرسنجی سومین دوره جشنواره بانک محبوب من_ قرض الحسنه مهر ایران (دوازدهمین بانک محبوب کشور)
پس از بررسی آمارهای بدست آماده از مشتریان قرض الحسنه مهر ایران که در سومین جشنواره «بانک محبوب من» شرکت کرده بودند، نتایج زیر حاصل شد:
تعداد کل شرکت کنندگان: 51162
- تحصیلات شرکت کنندگان نظرسنجی
زیردیپلم= 1/72 %
دیپلم= 11/09 %
لیسانس= 55/16 %
فوق لیسانس= 30/47 %
دکترا و بالاتر= 1/79 %
.
.
- چرا از اینترنت بانک و موبایل بانک کمتر از دیگر خدمات بانک استفاده می کنید؟
نمی دانم چطور باید فعال کرده و استفاده کنم= 5/88 %
نمی دانم اینترنت بانک دقیقا چه خدماتی ارائه می دهد=3/97 %
آموزشی در این حوزه دریافت نکرده ام که بخواهم استفاده کنم=7/35 %
نسبت به امنیت خوشبین نیستم= 10/44%
استفاده می کنم= 72/35 %
.
.
- آیا از قرض الحسنه مهر ایران در حوزه آموزش نکات امنیتی و نحوه استفاده از خدمات بانکی راضی هستید؟
اصلا تا به حال آموزشی دریافت نکرده ام= 9/12 %
متصدی تا حدودی توضیح داد= 11/91 %
به سختی می توانم راهنمایی پیدا کنم= 0/88 %
کاملا راضی هستم= 78/09 %
.
.
- چرا در تلگرام یا اینستاگرام بانک عضو نیستید؟
دسترسی به شبکه های اجتماعی ندارم = 4/71 %
اصلا نمی دانم چطور باید عضو کانال یا صفحه بانکم بشوم= 9/85 %
عضو بودم ولی به دلیل حجم مطالب زیاد و بعضا غیرمفید، عضویت را لغو کردم=1/03 %
تمایلی به عضویت ندارم= 20/59%
عضو هستم= 63/82%
.
.
- مهمترین دلیل شما برای انتخاب قرض الحسنه مهر ایران و افتتاح حساب چه بوده است؟
افتتاح حساب برای دریافت حقوق و دریافت وام و... = 25/44%
دریافت سود بیشتر = 2/50 %
تبلیغات خوب و جذاب= 0/74 %
ارائه خدمات خوب و مفید=21/18 %
برخورد مناسب کارکنان= 27/06%
توصیه اطرافیان= 2/21 %
آسان بودن دسترسی= 2/06 %
سایر دلایل= 18/53 %
بنر