بنر

سپرده پس انداز موسسه مالی و اعتباری مهر

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
سپرده قرض الحسنه پس انداز   :

سپرده ای است که عموم مردم نیک اندیش و خیر با هدف الهی و نشات گرفته از آیات شریفه قرآن نسبت به افتتاح ان اقدام می نمایند و موسسه به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر این عزیزان برای بهره مندی از اجر و پاداش معنوی و مشارکت در پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان ، جوایز بسیار ارزشمندی را طی سه مرحله قرعه کشی در طول سال به سپرده گذاران تقدیم مینماید .► حساب ها و سپرده های موسسه مالی و اعتباری مهر
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت موسسه مالی و اعتباری مهر ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر