جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:55
شرايط و مقررات دريافت تسهيلات

ـ متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد .
ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند)
ـ مبلغ تسهيلات حداكثر 000ر000ر14 ريال و بايستي متناسب با درآمد متقاضي باشد .
ـ سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد .
ـ نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداكثر 3 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (36 قسط) است.
ـ نرخ سود طبق تعرفه بانك در بخش خدمات و بازرگاني مي باشد .

مدارك مورد نياز

1ـ اصل و كپي شناسنامه متقاضي و ضامنين ( از صفحات اول ، دوم و توضيحات)
2ـ اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامنين (متن و ظهر)
3ـ اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم متقاضي ( براي متولدين 1338 و بعد از آن)
4ـ اصل و كپي سند ششدانگ مالكيت منزل يا آپارتمان متقاضي (كه بايستي در محدوده شعبه باشد)
5ـ تصوير فيش آب ، برق ، گاز و تلفن ( دو مورد كافي است ) .
6ـ گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان حقوق .
7ـ معرفي ضامن معتبر و مورد قبول بانك.
8ـ اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين .
9ـ دو عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود) .

تذكرات

1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .
2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .


► جعاله تکمیل و تعمیرمسکن بانک سرمایه
جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی