وام خرید اقساطی خودرو بانک سرمایه

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 18:17
::برای مشاهده وضعیت وام در موسسات مالی اینجاکلیک کنید
در چارچوب بخشنامه شماره 86035 مورخ 13/05/86 و اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای بانک سرمایه با هدف کمک به متقاضیان خرید خودروهای سواری وکار ساخت داخل اقدام به اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی می نماید:
الف) مفاهیم و تعاریف:
1.    وسائط نقلیه ساخت داخل به محصولاتی اطلاق می شود که فرآیند ساخت، تولید و مونتاژ آن در داخل کشور انجام می گردد.
2.    اعطای تسهیلات جهت وسائط نقلیه نوودست اول قابل پرداخت بوده ووسائط نقلیه دست دوم مشمول استفاده ازاین تسهیلات نمی-باشد.

شرایط متقاضی
•    داشتن اهلیت قانونی
•    ارائه مدارک لازم و مورد قبول شعبه

شرایط اعطای تسهیلات
•    حداقل مدت برای محاسبه میانگین روزانه موجودی دو ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.
•    حداکثر ضریب اعطاء تسهیلات به میانگین موجودی دو ماهه 20% میانگین موجودی و به ازاء هر ماه سپرده گذاری 10% و تسهیلات اعطایی معادل 120% میانگین خواهد بود.
•    نرخ سود: 13 درصد در سال
•    مدت بازپرداخت: حداکثر 60 قسط مساوی و متوالی ماهانه.
•    سقف تسهیلات اعطایی حداکثر مبلغ 100,000,000 (یکصد میلیون ریال) تعیین می گردد.
•    وسائط نقلیه موصوف بایستی تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی به نفع بانک ، بیمه تمام خطر گردد.
•    وسائط نقلیه می بایستی بنام متقاضی خریداری شود و بنا به تشخیص شعبه مربوطه وثائقی از جمله وثائق ملکی، ترهین خودرو خریداری شده، سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سفته با ظهرنویسی شخص ثالث و ... از متقاضی اخذ گردد.
•    تسهیلات پرداختی به هر متقاضی با توجه به قدرت بازپرداخت وی تعیین گردیده و اعطای تسهیلات از طریق صدور چک بانکی در وجه شرکت تولید کننده یا نمایندگی های رسمی انجام می پذیرد.
•    اعطای تسهیلات موصوف برای وسائط نقلیه ساخت داخل می باشد، لیکن اعطای این تسهیلات برای وسائط نقلیه ساخت خارج، صرفاً در مناطق آزاد تجاری بلامانع می باشد.► گرفتن وام کالا را با پیشنهاد وام چی تجربه کنید
مشارکت مدنی/وام خرید خودرو بانک سرمایه ◄

مطالب مرتبط

وام خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده بانک ملی

بنر