وام خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده بانک ملی

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 18:45

::کدام بانک، کدام وام؟

 

شرايط و مقررات دريافت تسهيلات

- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه و ارائه فرم شماره 1 صادره توسط نمايندگي هاي مجاز
- مبلغ تسهيلات حداكثر 850ر438ر43 ريال و مبلغ يارانه 150ر561ر6  ريال مي‌باشد.
- سن متقاضي حداقل 18 سال تمام .
- نوع عقد ، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي و ماهيانه (60) قسط مي‌باشد.
- متقاضي از زمان تحويل فرم شماره (1) به بانك حداكثر 10 روز جهت تكميل پرونده و معرفي ضامن فرصت دارد درغير اينصورت جهت واگذاري سهميه به شخص ديگر از طرف نمايندگي اقدام خواهد شد.

مدارك موردنياز

1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي و ضامن
2- اصل و كپي كارت پايان خدمت متقاضي
3- معرفي ضامن معتبر و مورد قبول بانك
4-گواهي امضاء محضري متقاضي و ضامن
5- يك قطعه عكس متقاضي
6- سفته حداقل به مبلغ اصل و سود تسهيلات ( از بانك تهيه شود )
7- سه عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود )
8- اصل و كپي اسناد مالكيت شامل : شناسنامه خودرو – سند خودرو و كارت خودرو ( پس از تحويل خودرو توسط نمايندگي )
► وام نوسازی خودرو های فرسوده بانک ملت

مطالب مرتبط

وام خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده بانک ملی