وام مشارکت مدنی خرید محل کار بانک سرمایه

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 15:06

بانک سرمایه به منظور خرید واحدهای اداری برای استفاده بخش های خدماتی ( پزشکی، وکلا، مهندسین، مشاور و ...) مبادرت به اعطاء تسهیلات در قالب عقد مشارکت می نماید. 

شرایط متقاضی 
• داشتن اهلیت قانونی . 
• داشتن مجوز معتبر در ارتباط با نوع فعالیت . 
• توانایی بازپرداخت.
شرایط اعطای تسهیلات 
• مبلغ تسهیلات: حداکثر 70 درصد ارزش ارزیابی ملک. 
• ملک معرفی شده باید ششدانگ مفروز بلامعارض ارزنده و سهل البیع باشد. 
• مدت با روش واگذاری سهم الشرکه بانک: حداکثر 120 ماه 
• قدمت ملک: حداکثر 5 سال ( مبنا تاریخ اخذ پایان کار اولیه خواهد بود.) 
• بعهده گرفتن کلیه هزینه های ثبتی، ارزیابی و بیمه از سوی متقاضی.
مدارک مورد نیاز 
• افتتاح حساب نزدیکی از شعب بانک سرمایه 
• تکمیل فرم درخواست کتبی در شعبه 
• ارائه مجوزهای لازم و معتبر جهت خرید محل کار 
• کپی تمام صفحات شناسنامه مالک و متقاضی 
• اولین پایان کار ساختمان 
• صورت مجلس تفکیکی یا سند مالکیت در مورد آپارتمان های دارای سند مالکیت و تصویر تمامی صفحات سند مالکیت برای سایر موارد 
• بنچاق 
• آخرین فیش آب و برق و گاز ► ثبت‌نام صندوق مهررضا براي پرداخت وام اشتغال
تسهيلات کسب و کار بانک سامان ◄

مطالب مرتبط

وام کسب و کار در بخش صنعت و معدن بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش بازرگانی بانک تجارت