تسهيلات به بنگاه هاي كوچك بانک توسعه صادرات

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 15:17
تسهيلات جديد بانك به شركت هاي كوچك و متوسط صادراتي SME

بانك توسعه صادرات ايران با هدف توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و به منظور «ايجاد اشتغال از طريق صادرات غير نفتي» به افراد تحصيل كرده كه اقدام به تأسيس شركت نموده باشند براي تهيه، تدارك و صادرات كالا و خدمات با شرايط ذيل تسهيلات ريالي كوتاه مدت پرداخت مي كند.

الف ) شرايط متقاضي:
1- نوع شركت : سهامي خاص ، سهامي عام ، تعاوني و تضامني  
2- سرمايه پرداخت شده شركت : حداقل 000ر000ر50 ريال
3- موضوع فعاليت شركت : صادرات كالاهاي غيرنفتي و تجارت خارجي
4- حداقل تعداد سهامداران: 5 نفر
5- تحصيلات اعضاي هيأت مديره : ليسانس و بالاتر وحداقل يكي از مديران شركت داراي مدرك ليسانس حسابداري و ناظر بر امور مالي شركت باشد.
6- حسن شهرت اعضاي هيأت مديره و سهامداران .
7- واريز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 010152719 بانك توسعه صادرات ايران نزد شعبه مركزي قابل پرداخت در كليه بانكها ويا حساب شماره 0100336187009 سپهر بانك صادرات ايران به نام بانك توسعه صادرات بابت وديعه بررسي درخواست .

تبصره 1 : درصورت عدم موافقت با درخواست ويا عدم پيگيري درخواست از سوي متقاضي ، ضمن كسر مبلغ 100.000 ريال از كل وديعه پرداخت شده بابت كارمزد خدمات بانكي ، مابقي آن به مبلغ 900.000 ريال به متقاضي عودت خواهد شد .

ب )شرايط و مبلغ تسهيلات:

1- پرداخت تسهيلات در قبال ارائه اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مورد قبول بانك كه از طريق يك بانك معتبر خارجي به نفع شركت گشايش شده باشد و يا ارايه قرارداد صادراتي معتبر خواهد بود.
2- تسهيلات پرداختي حداكثر تا ٩٠% هم ارز ريالي مبلغ اعتباراسنادي ويا 70% هم ارز ريالي قرارداد صادراتي مي باشد.
3- سقف تسهيلات قابل پرداخت به شرح ذيل مي باشد :‌
الف) در صورت ارايه اعتباراسنادي صادراتي حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ريال خواهد بود.
ب) در صورت ارايه قرارداد صادراتي معتبر حداكثر تا مبلغ 500 ميليون ريال خواهد بود.
تبصره1: متقاضياني كه در بدو امر اقدام به ارائه اعتبار اسنادي صادراتي معتبر و مورد قبول بانك نمايند از پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال معاف هستند.
تبصره 2: در مورد كشورهاي عراق و افغانستان و كشور هاي آفريقايي در صورت عدم امكان ارائه اعتبار اسنادي صادراتي، قرارداد صادراتي كه ريسك سياسي و تجاري آنها توسط صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش داده شده باشد نيز ملاك پرداخت تسهيلات قرار خواهد گرفت .
يادآوري: درج نام بانك توسعه صادرات ايران در متن اعتبار بعنوان بانک ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد ضروري است

ج) مدت بازپرداخت تسهيلات:
ـ مدت بازپرداخت تسهيلات صادراتي متناسب با سررسيد اعتباراسنادي يا مفاد قرارداد صادراتي و حداكثر يكسال تعيين مي‏گردد .
د) نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات پرداختي 14 درصد در سال مي باشد .
هـ) وثايق:
تضمين حسن اجراي قرارداد و تعهدات به يكي از روشهاي ذيل مي باشد :  
• ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران  
• غير منقول ارزنده
• سهام شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران .
• اوراق مشاركت
• سپرده هاي ارزي و ريالي

تبصره : در صورت ارايه اعتبار اسنادي معتبر و غير قابل برگشت مورد قبول بانك و داشتن صورتهاي مالي معتبر (داراي گزارش حسابرسي تهيه شده توسط مؤسسات حسابرسي معتبر و مورد تأييد سازمان حسابرسي ) پرداخت تسهيلات حداكثر تا 50% مبلغ اعتبار سنجي انجام شده براي متقاضي ، در قبال سفته قابل بررسي و اقدام خواهد بود.

و) استفاده از تسهيلات از طريق سايت اينترنتي بانك توسعه صادرات ايران :
متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي بانك توسعه صادرات ايران به آدرس https://ebank.edbi.ir/sme/login.jsp اطلاعات لازم جهت استفاده از تسهيلات و مراحل آن را مشاهده نمايند .

ي) بازاريابي و مراحل تقاضا و پذيرش تسهيلات:

1- شناسايي بازار شامل كشور مقصد، كالاي مورد نظر و قيمت جهاني و ...
2- بررسي طرح مشتمل بر توجيه اقتصادي، سود مورد انتظار، تقاضاي بازار، ريسك پذيري و برگشت سرمايه و....
3- مذاكره مقدماتي با خريدار، توافق ابتدائي در خصوص نوع كالا و مقدار و مبلغ...
4- تنظيم قرارداد با خريدار و ارسال پروفرما  
5- در صورتي كه مطابق قرارداد صادراتي ، نحوه پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي صادراتي پيش بيني شده باشد ، متقاضي مي بايست ،‌ مراحل ذيل را انجام دهد :
الف- مراجعه خريدار به بانك مورد قبول بانك توسعه صادرات و گشايش اعتبار اسنادي از طريق آن به نفع فروشنده و بصورت غيرقابل برگشت و غيرقابل انتقال
ب- ابلاغ L/C به فروشنده (متقاضي تسهيلات) توسط بانك
ج- قبول شرايط L/C گشايش شده توسط متقاضي تسهيلات
6- ورود به سايت https://ebank.edbi.ir/sme/login.jsp و تكميل فرم ثبت نام (شامل مشخصات ثبتي، شماره L/C ، شماره قرارداد و...)
7- اعلام نتيجه بررسي اوليه در سايت اينترنتي بانك توسط مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري
8- ارائه مدارك مورد نياز توسط متقاضي به شعبه مربوطه
9- بررسي نهايي در كميته اعتباري بانك
10- صدور مصوبه
11- ارائه تضمينات لازم و افتتاح حساب نزد بانك و انعقاد قرارداد .

در صورت كسب نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن گويا به شماره 88709022 و يا با دورنگار به شماره 88799775 تماس حاصل فرماييد .


► تسهيلات کسب و کار بانک سامان
تسهيلات به واحدهاي زودبازده بانک توسعه صادرات ایران ◄

مطالب مرتبط

وام کسب و کار در بخش صنعت و معدن بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش بازرگانی بانک تجارت