وام قرض الحسنه بانک رفاه

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:25

::کدام بانک، کدام وام؟

قرض الحسنه اعطايي عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي نمايد.
کاربرد اين نوع تسهيلات جهت کمک مالي در موارد ذيل مي باشد:
- تامين وسايل و ابزار و ساير امکانات لازم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اينگونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني.
- کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي،دامي،صنعتي
- رفع احتياجات ضروري(هزينه هاي ازدواج،تهيه جهيزيه،درمان بيماري،تعمير و تامين مسکن،کمک هزينه تحصيلي،کمک براي ايجادمسکن در روستاها)
تعهد بازپرداخت قرض گيرنده ،صرفا" معادل مبلغ دريافتي بعلاوه کارمزد آن خواهد بود.


► وام قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک تجارت
وام قرض الحسنه بانک سپه ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی