وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:56
مشترياني که نزد شعب موسسه مالی و اعتباری سینا داراي سپرده بلند مدت مي باشند ، با اعتبار سنجي لازم مي توانند از اين تسهيلات درقالب يكي از عقود مشاركتي و حداکثر تا سقف80% مبلغ اصل سپرده استفاده نمايند .

شرايط تسهيلات :  
• سپرده بلند مدت تاپايان مدت مشاركت مسدود و اصل برگ سپرده نزد شعبه نگهداري مي گردد.
• مدت مشاركت مي بايست قبل از سررسيد سپرده سرمايه گذاري بوده و درصورت تمديد سپرده ، مدت مشاركت نيزقابل افزايش ميباشد و ميبايست قبل از سررسيد سپرده باشد .► وام قرض الحسنه بانک ملی
وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی