خرید خودرو به کمک تسهیلات و وام خودرو

سه شنبه ، 16 مهر 1398 ، 10:08

وام خودرو

بانک‌ها برای تأمین نیاز این بخش از افراد جامعه، اقدام به ارائه تسهیلات در قالب وام خودرو نموده‌اند. یکی از اهداف اعطای انواع وام و تسهیلات، تزریق وجوه نقد به بخش تولیدی جامعه و حمایت از این کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و ایجاد زمینه اشتغال در این بخش است؛ به همین دلیل این وام در حال حاضر به منظور تهیه و خرید خودروهای داخلی اعطا می‌شود. در حال حاضر سقف تعیین‌شده برای اعطای وام خودرو از سوی شبکه بانکی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال معادل ۱۵ میلیون تومان است؛ با این حال برخی از بانک‌ها حاضر به پرداخت مبلغی بیش از این میزان به متقاضیان وام خودرو هستند. حداکثر مدت ۳ سال برای بازپرداخت وام خودرو در نظر گرفته شده است. تسهیلات این وام به صورت ریالی در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت بلکه در صورت طی شدن مراحل بانکی و تأیید صلاحیت متقاضی جهت دریافت وام خودرو، مبلغ وام به صورت چک به حساب خودروساز یا یکی از نمایندگی‌های شرکت خودروساز صادر خواهد شد. نرخ سود مصوب برای دریافت وام خودرو به صورت سالانه ۲۴% در نظر گرفته شده است. با همه این توضیحات باز هم ممکن است شعبات بانکی شرایط متفاوتی در ارائه این وام بانک متبوع داشته باشند.

تسهیلات بانک آینده جهت خرید خودرو

بانک آینده به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو نموده است؛ این بانک تا سقف ۱۵ میلیون تومان، برای خرید خودرو به متقاضیان اختصاص داده است. نرخ سود مصوب بانک آینده برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است. در این طرح متقاضی بعد از ارائه پیش‌فاکتور، چک مبلغ وام را در وجه خودروساز یا نمایندگی آن دریافت خواهد نمود. ضمن اینکه به جای مسدودی سپرده، تسهیلات مسدود خواهد شد.

تسهیلات بانک انصار به منظور خرید خودرو

بانک انصار به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۱۵ میلیون تومان نموده است. نرخ سود مصوب بانک انصار برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۲۴ ماه در نظر گرفته شده است.

وام اعطایی بانک ایران‌زمین جهت خرید خودرو

بانک ایران‌زمین نیز از جمله بانک‌هایی است که تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای متقاضیان خرید خودرو اختصاص داده است. این بانک به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو نموده است. نرخ سود مصوب بانک ایران‌زمین برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۲۲%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

تسهیلات خرید خودرو در بانک تجارت

بانک تجارت نیز همانند سایر بانک‌ها به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو نموده است؛ این بانک تا سقف ۱۵ میلیون تومان، برای خرید خودرو به متقاضیان اختصاص داده است. نرخ سود مصوب بانک تجارت برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

تسهیلات خرید خودرو در بانک صادرات

بانک صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۲۰ میلیون تومان نموده است. نرخ سود مصوب بانک آینده برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست اما داشتن سپرده جداگانه نزد بانک الزامی است و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

تسهیلات خرید خودرو در بانک جکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو نموده است؛ این بانک تا سقف ۱۵ میلیون تومان، برای خرید خودرو به متقاضیان اختصاص داده است. نرخ سود مصوب بانک حکمت ایرانیان برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح نیازی به افتتاح سپرده نیست و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که وام خودروی اعطایی از سوی بانک حکمت ایرانیان در قالب طرح بانوان ارائه خواهد شد.

تسهیلات خرید خودرو در بانک دی

بانک دی به منظور حمایت از کالای داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خودرو نموده است؛ این بانک تا سقف ۱۵ میلیون تومان، برای خرید خودرو به متقاضیان اختصاص داده است. نرخ سود مصوب بانک دی برای دریافت تسهیلات خرید خودرو ۱۸%‌ است و نوع ضمانت دریافت این تسهیلات، به صورت ضامن شخص است. در این طرح برای دریافت تسهیلات خرید خودرو می‌بایست سپرده‌ای از نوع جاری نزد یکی از شعب بانک دی افتتاح شود که به مدت ۶ ماه باید نزد بانک بماند. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نهایتا ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

تسهیلات وام خودرو از سوی سایر بانک‌ها

بانک‌های پارسیان، قوامین،‌ ملی، سپه، گردشگری و پست‌بانک نیز با هدف حمایت از کالای داخلی بخشی از سرمایه خود را در بخش خودرو تزریق نموده‌اند. تمام بانک‌های فوق تا سقف ۱۵ میلیون تومان تسهیلات خرید خودرو به متقاضیان ارائه می‌نمایند، ضمانت این تسهیلات از نوع شخص است و مدت زمان بازپرداخت اقساط این وام ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است؛ همچنین سود مصوب تمامی بانک‌های فوق ۱۸% در نظر گرفته شده و نیازی به افتتاح حساب سپرده جهت دریافت این وام نمی‌باشد. فقط پست بانک است که برای اعطای وام خودرو افتتاح حساب قرض‌الحسنه را الزامی نموده است که مدت زمان لازم برای ماندن این سپرده نزد بانک، ۶ ماه در نظر گرفته شده است. با این حال در صورت اعطای تسهیلات خرید خودرو،‌ سپرده مسدود نخواهد شد.

 این مطلب با همکاری سایت وام چی منتشر شده و مسئولیت مطالب با نویسنده است

► وام بانک تجارت در قالب طرح‌های تسهیلاتی
تسهیلات ارزی وام بانک صادرات در بخش صادرات و واردات ◄

مطالب مرتبط