دریافت بیشترین سود سپرده مربوط به چه سپرده‌هایی است؟

شنبه ، 16 آذر 1398 ، 09:11

تمام صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه‌گذاری امن و مطمئن در بخش‌هایی هستند که علاوه بر تأمین نیازهای مالی آن بخش، بتوانند از سود حاصل از عملیات اقتصادی آن بخش بهره‌مند شوند. بانک‌ها با فراهم نمودن طرح‌های مختلف سودده جهت سپرده‌گذاری اقدام به دریافت سرمایه‌های عمومی و پرداخت بیشترین سود سپرده بر اساس مبلغ یا مدت زمان سپرده می‌نمایند.

بیشترین سود سپرده

بیشترین سود سپرده مربوط به سپرده‌هایی است که یا مبلغ بیشتری دارند و یا مدت زمان بیشتری در بانک سپرده‌گذاری می‌شوند. انواع عملیات سپرده‌گذاری در بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های عمومی و پراکنده مردم صورت می‌پذیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی در حیات اقتصادی خود، اقدام به جمع‌آوری سرمایه می‌نمایند؛ جهت حفظ این سرمایه‌ها لازم است وجوه نقدی این اشخاص در جایی نگهداری شود. بانک‌ها با تأمین امنیت فیزیکی فضای بانکی و سایبری بانک خود، اعتماد مشتریان را جهت سپرده‌گذاری در شعب خود جلب نموده‌اند. وجوه سپرده نزد بانک‌ها می‌توانند با اهداف متفاوتی سپرده‌گذاری شوند؛ برخی با هدف بهره‌مندی از سود بانکی و برخی صرفا با هدف حفظ سرمایه خود اقدام به سپرده‌گذاری نزد بانک می‌نمایند. بانک‌ها نیز با توجه به نوع نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرح‌های متنوعی جهت سپرده‌گذاری اشخاص ارائه نموده‌اند. سپرده‌های قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت از انواع سپرده‌های بانکی است. کمترین سود سپرده مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت است. حساب‌های قرض‌الحسنه نیز بدون سود بانکی افتتاح می‌شوند.

سپرده‌های بلندمدت؛ بهره‌مندی از بیشترین سود سپرده

سود سپرده‌های بانکی شامل درصدهای مختلفی است؛ در حال حاضر نرخ مصوب بانک مرکزی جهت ارائه بیشترین سود سپرده ۲۰% است؛ که اغلب مربوط به سپرده‌های بلندمدت بانکی می‌شود. حداقل مدت سپرده‌گذاری جهت دریافت بیشترین سود بانکی ۳ ماه است و حداقل مبلغ سپرده با توجه به شرایط قرارداد بانک تعیین می‌گردد. اشخاص می‌توانند با توجه به شرایط مالی و میزان سرمایه خود، نسبت به افتتاح سپرده مطلوب جهت بهره‌مندی از بیشترین سود سپرده، اقدام نمایند. نوع دیگری از سرمایه‌گذاری با بیشترین سود سپرده مربوط به سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این صندوق‌ها با تدوین سیستم جامعی جهت مشارکت در تهیه و خرید سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس؛ امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خود را از بیشترین سود سپرده فراهم می‌کنند. در توضیحات زیر، شرایط برخی سپرده‌های بانکی با بیشترین سود سپرده ارائه می‌شود:

در بانک آینده با حداقل ۱۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری در حساب سپرده کوتاه‌مدت (روزشمار) در صندوق درآمد ثابت این بانک می‌توان بین ۲۰%‌ تا ۲۳% سود دریافت نمود؛ با این حساب می‌توان گفت صندوق درآمد ثابت بانک آینده بیشترین سود سپرده را به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهد.

با حداقل ۱ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت ۱ ماه در مؤسسه ملل،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۱ میلیون تومان سپرده‌گذاری در مؤسسه نور،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۱ میلیون تومان سپرده‌گذاری در مؤسسه کوثر،‌ می‌توان از سود ۱۹٫۹% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۱ سال سپرده‌گذاری به شرط یک ماه ماندگار سپرده در بانک گردشگری،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۱۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری در بانک مهر اقتصاد،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری در بانک پارسیان و یا حداقل ۳ میلیون تومان می‌توان از سود ۱۹% این سپرده‌ها بهره‌مند شد.

با حداقل ۱۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت ۳ ماه در بانک دی،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۵۰۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری به مدت یک سال در بانک اقتصاد نوین،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۳۰ میلیون ریال و ۱۰۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت (روزشمار) در بعضی شعبات بانک ایران‌زمین،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با افتتاح سپرده بلندمدت یکساله در بانک تجارت،‌ می‌توان از سود ۱۵%‌ این بانک بهره‌مند شد. چنانچه مبلغ این سپرده بیش از ۲ میلیارد ریال باشد، سود سپرده ۲۰% خواهد بود و سپرده‌هایی با مبلغ بیش از ۱ میلیارد تومان، سود ۱۸% خواهد داشت.

با حداقل ۵۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت ۱ سال در بانک سینا،‌ می‌توان از سود ۱۸% این سپرده بهره‌مند شد.

با سپرده‌گذاری به مدت ۱ سال در بانک ملی،‌ می‌توان از سود ۱۸% این سپرده بهره‌مند شد و در صورت عرضه اوراق گواهی سپرده؛ سود ۱۸% ارائه خواهد شد.

با حداقل ۱۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت ۱ ماه در بانک شهر،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۵۰۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری در مؤسسه توسعه،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۲۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت حداقل ۶ ماه در بانک قوامین،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۲۰۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری در بانک پاسارگاد،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۳۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت حداقل ۳ ماه در بانک سرمایه،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد و در صورتی که مدت خواب سپرده قبل از ۳ ماه در نظر گرفته شود، سود قابل محاسبه ۱۷٫۵% خواهد بود.

با حداقل ۱۵۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری به مدت بانک مسکن،‌ می‌توان از سود ۱۵% این سپرده بهره‌مند شد.

با حداقل ۴۰ میلیون ریال سپرده‌گذاری در بانک رفاه،‌ می‌توان از سود ۲۰% این سپرده بهره‌مند شد.

بانک انصار نیز بین ۱۷ تا ۱۸ درصد در ازای سپرده‌های یکساله خود به سپرده‌گذاران می‌پردازد. همانطور که مشاهده می‌شود بیشترین سود سپرده به سپرده‌هایی اطلاق می‌گردد که یا مدت خواب بیشتری در بانک داشته باشند و یا مبلغ سپرده بیشتر باشد.

نرخ مصوب سود بانکی برای سپرده‌های بانکی

بانک مرکزی جهت تنظیم اوضاع اقتصادی جامعه، بیشترین سود سپرده را ۱۵% در نظر گرفته است؛‌ با این حال این نرخ از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود و همانطور که مشاهده می‌شود این نرخ در بسیاری از سپرده‌ها به ۲۰% نیز افزایش می‌یابد. بانک‌ها برای نگه داشتن سرمایه‌گذاران خود در عملیات سپرده‌گذاری و حفظ اعتبار و موجودیت خود در فضای رقابتی بانک‌داری نوین، عملا مجبور به پرداخت سودهای بیش از نرخ سود مصوب بانک مرکزی می‌شوند. ازآنجاکه بر اساس عقود سپرده‌ها بانک موظف به پرداخت درصد معینی به عنوان سود سپرده به سپرده‌گذار می‌شود، برای حفظ این تعهد مجبور به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با سوددهی بالا می‌شود؛ از این رو ورود به بازار سکه و ارز؛ یکی از عملیات‌های غیرمجاز اما مرسوم بانکی برای تأمین سود مورد نیاز سپرده‌های شعب خود است. بانک‌ها به عنوان یکی از صاحبان سرمایه کلان در کشور،‌ با ورود به بازار سکه و ارز می‌توانند بر نرخ سکه و ارز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته و بازار این دو کالا را ملتهب نمایند. تجربه شخصی نگارنده، نشان داده است که خط کشیدن بر روی حرص و طمع بیش از هر مبلغ ریالی، موجب ایجاد رضایت در فرد می‌گردد.

منبع : بلاگ وام چی


► شرایط وام بانک مهر ایران
منظور از وام ۴ درصدی بانک چیست؟ ◄

مطالب مرتبط