آخرین شرايط پرداخت تسهيلات مسكن مهر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شيوه نامه‌پرداخت تسهيلات آماده‌سازی زمين طرح مسکن مهر (اجاره 99 ساله زمين) را اعلام کرد.

به گزارش بانک مرکزی، شيوه‌نامه تسهیلات آماده‌سازی زمین طرح مسکن مهر (اجاره 99ساله زمین) را پس از تأييد معاون اول رئیس جمهور و به منظور ايجاد وحدت رويه و تسريع و تسهيل در امر پرداخت تسهيلات، طی نامه‌ای بشرح ذیل به مدیران عامل بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن ابلاغ کرد. [بانك‌ها از طرح مسكن مهر عقب مانده‌اند]

شيوه نامه‌پرداخت تسهيلات آماده سازي زمين طرح مسکن مهر (اجاره 99 ساله زمين)

مرحله اول: اداره کل تعاون استان

۱- پالايش و سازماندهي متقاضيان مسکن مهر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
۲- تأسيس شرکت تعاوني مسکن حتي الامکان به صورت شرکت تعاوني هاي کارمندي ، کارگري و محله اي.
۳- معرفي متقاضيان به سازمان مسکن و شهرسازي استان جهت دريافت زمين با مدارک ذيل.

    * تصوير اساسنامه شرکت تعاوني مسکن ممهور به مهر اداره تعاون همراه با کد اقتصادي اداره مذکور
    * تصوير آگهي ثبت شرکت تعاوني
    * تصوير آگهي آخرين تغييرات (در صورت وجود)
    * فهرست اسامي اعضاء واجد شرايط شرکت تعاوني با مشخصات کامل کميته‌اي به مسئوليت سازمان مسکن و شهرسازي با حضور اداره کل تعاون و بانک يا بانکهاي عامل در استان  تشکيل و طرحها از لحاظ مدارک در اين کميته تکميل و سپس به بانک ابلاغ مي‌گردد.
    * در صورت وجود نواقص احتمالي مدارک مراتب از سوي بانک جهت رفع نقص به کميته منعکس مي‌شود و پرونده عودت داده نخواهد شد.

مرحله دوم : سازمان مسکن و شهرسازي استان

۱- دريافت معرفي نامه اداره کل تعاون به انضمام مدارک مربوطه.
۲- تشخيص عدم استفاده از زمين و مسکن دولتي و تسهيلات يارانه اي از طريق اطلاعات زمين و مسکن.

    تبصره: سازمان مسکن و شهرسازي در صورت عدم تطبيق مدارک و يا استفاه از زمين و مسکن دولتي و نواقص احتمالي مدارک متقاضيان حداکثر ظرف مدت يک هفته پرونده متقاضيان را با ذکر دليل به اداره تعاون مسترد مي‌نمايد.

۳- تحويل زمين اجاره اي به متقاضيان و تنظيم تفاهم نامه في مابين وزارت مسکن و شهرسازي و متقاضي (درصورت واگذاري زمين به صورت اجارهاي).
۴- تهيه طرح و نقشه آماده سازي زمين توسط شرکت تعاوني مسکن و تصويب آن در سازمان مسکن و شهرسازي.
۵- اطمينان از قابليت ترهين زمين و تحويل يافته به شرکت تعاوني توسط بانک عامل – ضمناً زمين تحويل يافته داراي يکي از شرايط ذيل مي‌باشد:

    * داراي سند مالکيت باشد.
    * داراي قرارداد واگذاري زمين شهري به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله با حدود اربعه مشخص باشد (مورد قبول اداره  ثبت مبني بر رهن آن).
    * سند اجاره بلند مدت اعم از دولتي يا اوقافي باشد.

۶- تشريح روند، نحوه و ضوابط  اخذ تسهيلات آماده سازي جهت آشنايي مسئولين شرکت تعاوني.
۷- تشکيل جلسه با حضور نمايندگان مدير کل تعاون رئيس سازمان مسکن و شهرسازي و بانک عامل جهت بررسي اوليه.
۸- معرفي شرکت تعاوني به بانک عامل به همراه مدارک ذيل:

    * معرفي نامه فرم درخواست تسهيلات (فرم 2-4)  ( قيد موضوع  حداکثر مدت اعتبار معرفي نامه از تاريخ صدور يک ماه مي باشد در معرفي نامه هاي صادره ضروريست)
    * تصوير اساسنامه ، آگهي ثبت شرکت آگهي خريد تغييرات و فهرست اسامي اعضاء
    * سند مالکيت زمين، قرارداد واگذاري يا سند اجاره بلند مدت اعم از دولتي يا اوقافي
    * طرح آماده سازي زمين مصوب سازمان مسکن وشهرسازي (بر اساس آئين نامه اجرايي بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86)

مرحله سوم : بانک عامل
۱- اخذ معرفي نامه سازمان مسکن وشهرسازي به انضمام مدارک ارسالي مدارک لازم : فرم تسهيلات ، مدارک مربوط به شرکت تعاوني ، مستندات مالکيت عرصه قرارداد واگذاري اجاره‌اي بلند مدت (99 ساله ) معرفي نامه سازمان مسکن و شهرسازي ، نقشه آماده سازي تصويب شده.
۲- بانک حداکثر ۱۵ روز پس از تکميل مدارک و اعلام کميته اقدامات لازم جهت بررسي و در صورت تأييد انعقاد قرارداد با تعاوني را به عمل آورده و در صورت عدم موافقت مراتب را به سازمان مسکن وشهرسازي اعلام مي‌نمايد.
توضيح: در صورت وجود مغايرت و عدم امکان انعقاد قرارداد به علت نقص مدارک ، انصراف متقاضي ، عدم امکان ترهين پلاک به علت مشکلات ثبتي يا وجود معارض ، عدم انطباق با ضوابط و مقررات بانکي ، معرفي نامه به سازمان مسکن و شهرسازي با ذکر دلايل عودت داده خواهد شد.
۳- پس از تصويب طرح اعلام به تعاوني مسکن جهت واريز مبلغ ۵ ميليون ريال سهم هر يک از اعضاء به حساب شرکت تعاوني نزد بانک عامل
تبصره: در صورتي که متقاضي سهم خود را هزينه نموده و سازمان مسکن و شهرسازي آن را تأييد کتبي نمايد نياز به واريز اين مبلغ نمي باشد.
۴- پس از احراز شرايط انعقاد قرارداد جهت تسهيلات آماده سازي به ازاء هر واحد ۱۰ ميليون ريال و سپس واريز کل تسهيلات آماده سازي زمين و سهم الشرکه شريک (موجود در حساب جاري) به حساب مشترک مشارکت مدني.
۵- برداشت مبالغ از حساب مشترک و واريز به حساب تعاوني با درخواست کتبي تعاوني مسکن و شهرسازي و تأييد اداره کل تعاون و سازمان مسکن شهرسازي متناسب با پيشرفت کار

مرحله چهارم : نظارت بر عمليات آماده سازي (سازمان مسکن و شهرسازي)
۱- نظارت عاليه بر روند اجرايي عمليات آماده سازي و اعلام پيشرفت فيزيکي پروژه به بانک عامل توسط سازمان مسکن شهرسازي.
۲- تهيه مقدمات انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله زمين و معرفي شرکت تعاوني به بانک جهت اعطاي تسهيلات ساخت پروژه.

منبع: همشهری آنلاین

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35594

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *