صدور کارت بانکی برای اشخاص حقوقی با شرایط ویژه از سوی بانک رفاه کارگران

سقف تراکنش کارت های برداشت مشتریان حقوقی معادل سه برابر سقف‌های متناظر در کارت‌های مشتریان حقیقی است. 

سقف تراکنش کارت های برداشت مشتریان حقوقی معادل سه برابر سقف‌های متناظر در کارت‌های مشتریان حقیقی است.  با هدف ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان حقوقی بانک رفاه کارگران، “صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی” در این بانک آغاز…

بانک رفاه کارگران به عنوان دومین بانک سودآور در میان بانک‌های دولتی معرفی شد

به دنبال تایید و تصویب صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ بانک رفاه کارگران توسط مجمع عمومی، این بانک به عنوان دومین بانک سودآور در میان بانک‌های دولتی معرفی شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه…