جشنواره بانک محبوب من و گام بزرگ در راه اعتلای فرهنگ بانکی کشور

شنبه ، 10 اسفند 1398 ، 17:17
جشنواره بانک محبوب من امسال با بررسی "مطالعه تطبیقی عناصر اثر گذار بر تصویر سازمانی در راستای دستیابی به وفاداری مشتریان خرد در نظام بانکداری ایران " کار خود را آغاز کرده و در مراحل پایانی این نظرسنجی به سر می برد.

در این نظرسنجی مهم که تا کنون بیش از 55 هزار مشتری شبکه بانکی در آن شرکت کرده اند ، 9 شاخص مهم تصویر سازمانی از دید مشتریان مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

1- تصویر سازمانی: تصویر سازمانی، مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احساساتی است که عامه مردم نسبت به یک سازمان دارند.

2- هویت سازمانی: هویت سازمانی به مجموعه ای از سمبل ها اتلاق می شود که در راستای انتقال ادراک ایده آل از سازمان به جامعه بیرونی طراحی و مدیریت می شوند.

3- اعتبار: اعتبار، تخمین پایداری خصوصیات یک موجودیت (نظیر یک شرکت یا سازمان) در طی زمان است.

4- محیط فیزیکی: محیط فیزیکی به ویژگی های ملموس فیزیکی اشاره دارد که بر شکل گیری تصویر سازمانی تاثیرگذارند. این خصوصیات شامل اتمسفر، دکوراسیون، نورپردازی، مبلمان و ظاهر ساختمان هاست.

5- سطح خدمات: سطح خدمات به تنوع، نوآورانه بودن، سرعت ارائه خدمات و تناسب خدمات با نیازهای مشتریان اشاره دارد.

6- ویژگی های پرسنل در ارتباط با مشتری: ویژگی های پرسنل در ارتباط با مشتری شامل ویژگی هایی نظیر رفتار دوستانه، رفتار مناسب، ظاهر آراسته،توجه به مشتری و شایستگی آن ها می باشد.

7-ارتباطات: ارتباطات سازمانی به مجموعه ای از پیام ها اتلاق می شود که از جانب منابع رسمی و غیر رسمی و از کانال های متفاوت صادر می شوند و سازمان از طریق آن هویت خود را به مخاطبین و ذینفعان نمایان می سازد.

8- ویژگی های فناورانه: ویژگی های تکنولوژیک به کارامدی و سهولت استفاده از فناوری به کار گرفته شده در سازمان اشاره دارد.

9- وفاداری مشتریان: وفاداری به معنی رد کردن پیشنهادات رقابتی، مقاومت در مقابل تغییر عادات خرید و پایداری در ارتباط با یک سازمان است.

* همچنین عملکرد بانکها در راه اندازی و اطلاع رسانی رمز پویا نیز در قالب سه سوال ، از شرکت کنندگان پرسیده خواهد شد.

این نظرسنجی تا 20 اسفند ادامه داشته و شرکت کنندگان به قید قرعه برنده یک خودروی 206 و 100 میلیون ریال جایزه نقدی خواهد شد.

لینک شرکت در نظرسنجی بانک محبوب من

https://festival.banki.ir


► راهنمای خدمات غیر حضوری بانکی برای پیشگیری از بیماری کرونا
تمهیدات بانک کشاورزی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر