بنر

بنر
استخدام بانک دی
پذیرش همکار بازنشسته در بانک دی

پذیرش  همکار  بازنشسته در بانک دی

 
دعوت به همکاری بانک دی سال 93

بانک دیدعوت به همکاری می نماید.

 
دعوت به همکاری بانک دی

بانک دی از بازنشستگان محترم شبکه بانکی دعوت به همکاری می نماید.

 
استخدام بانک دی

بانک دی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اداره سازمان و بهره وری،از بازنشستگان سیستم بانکی با شرایط زیر دعوت به همکاری می­نماید.

 


پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1267 مهمان آنلاین داریم