بنر

بنر
استخدام بانک گردشگری
دعوت به همکاری بانک گردشگری سال 94

بانک گردشگری به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز اداره مبارزه با پولشویی از واجدین شرایط  پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

 
استخدام بانک گردشگری

بانك گردشگری به منظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز شعب شامل کادر مدیریتی شعب (رییس و معاون شعبه)، متصدی امور بانکی و خدمتگزار

 


بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1064 مهمان آنلاین داریم