بنر

بنر
استخدام بانک گردشگری
استخدام بانک گردشگری سال 96بانک گردشگری به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در پست متصدی امور بانکی از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

 
دعوت به همکاری بانک گردشگری سال 94

بانک گردشگری به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز اداره مبارزه با پولشویی از واجدین شرایط  پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

 
استخدام بانک گردشگری

بانك گردشگری به منظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز شعب شامل کادر مدیریتی شعب (رییس و معاون شعبه)، متصدی امور بانکی و خدمتگزار

 


پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1272 مهمان آنلاین داریم