بنر

بنر
صندوق امانات بانک مسکن
 
صندوق امانات بانک مسکن

شرایط عمومی صندوق امانات بانک مسکن

1- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن يکي از انواع حسابها نزد شعب بانک مسکن مي توانند متقاضی استفاده از صندوق امانات بانک باشند. در صورتي که تقاضاي استفاده از صندوق امانات بيش از ظرفيت هاي موجود باشد مشتريان خوش حساب بانک در استفاده از اين خدمات در اولويت خواهند بود.
2- حق استفاده از صندوق امانات شخصي است و قابل انتقال به ديگران نمي باشدو تنها شخص اجاره کننده مجاز به استفاده از آن مي باشد مگر آن که مشتري طبق مقررات حق استفاده از صندوق امانات را به وکيل خود واگذار نمايد.
3- در مورد متقاضيان بي سواد ، روشندل ( نابينا) و ساير افرادي که به تنهائي قادر به انجام امور شخصي و قانوني خود نمي باشند همراهي يک فرد معتمد جهت انجام امور قانوني و قرائت مفاد قرار داد الزامي مي باشد.
4- ميزان اجاره بهاي صندوق امانات به صورت نقدي وبراي مدت يک سال تعيين و دريافت مي گردد.همچنين مبلغي به عنوان وديعه نزد بانک باقي خواهد ماند.
5- صندوق امانات بانک با توجه به نياز مشتريان در اندازه هاي متفاوت طراحي گرديده است به طوري که هرگونه اشيا، اسناد و مدارک با ارزش خود رانگهداري نمايند.
6- تمديد اجاره صندوق امانات به درخواست مشتري و با موافقت بانک امکان پذير است .
تذکرات
تذکر 1- لازم است اشيا نگهداري شده در صندوق امانات از اشيا ممنوعه نباشد و بر اثر فاسد شدن و علل ديگر به صندوق بانک خسارت وارد نياورد.
تذکر 2- بهتر است مشتري کليد هاي صندوق امانات را به صورت مجزا نگهداري نمايد تا در صورت مفقود شدن يک کليد امکان دسترسي وي به کليد ديگر ميسر باشد.
تذکر 3- دارندگان صندوق امانات فقط در ساعات اداري کار بانک مي توانند به صندوق خود مراجعه نمايند.
مدارک لازم جهت اجاره صندوق امانات
الف – اشخاص حقيقي فرم درخواست متقاضي سه قطعه عکس 4*3 رنگي ( گذرنامه اي ) اصل شناسنامه و يک برگ فتوکپي از تمامي صفحات شناسنامه متقاضي و وکيل احتمالي وي مطالعه و امضاي قرارداد اجاره
ب- اشخاص حقوقي ارائه رونوشت اساسنامه شرکت روزنامه رسمي حاوي صاحبان امضاي مجاز مشخصات صاحبان امضاي مجاز روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات ثبت شده شرکت

شعب مجهز به صندوق امانات

ردیف

مدیریت استان

نام شعب

تعداد صندوق نصب شده

1

شعبه مستقل مرکزی

-------

1768

2

منطقه شرق تهران

تجریش

1352

3

منطقه غرب تهران

توحید

1820

کریم خان زند

884

4

استان کرمانشاه

مرکزی کرمانشاه

624

5

استان مازندران

مرکزی ساری

672

6

استان هرمزگان

مرکزی بندرعباس

676

7

استان خراسان رضوی

مرکزی مشهد

1144

بهار مشهد

1664

8

استان گیلان

مرکزی رشت

612

9

استان همدان

مرکزی همدان

572

10

استان سمنان

هفده شهريور سمنان

600

11

استان كرمان

مركزي كرمان

676


جدول اجاره بها صندوق امانات

نوع صندوق

ابعاد صندوق(mm)

مشتریان

همکاران

اجاره بها(سالیانه)

ودیعه

اجاره بها(سالیانه)

ودیعه

کوچک

97*298*500

72.265

هفتادودوهزارو دویست و شصت و پنج ریال

578.120

پانصد و هفتاد و هشت هزار و یکصدو بیست ریال

36.132

سی و شش هزار و یکصدوسی و دو ریال

289.060

دویست و هشتاد و نه هزارو شصت ریال

متوسط

147*298*500

109.515

یکصدونه هزاروپانصد و پانزده ریال

876.120

هشتصدوهفتادو شش هزار و یکصد و بیست ریال

54.757

پنجاه و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ریال

438.060

چهار صد و سی و هشت هزار و شصت ریال

بزرگ

297*298*500

221.265

دویست و بیست و یک هزار و دویست شصت و پنج ریال

1.770.120

یک میلیون وهفتصد و هفتاد هزار و یکصد و بیست ریال

110.632

یکصد و ده هزار و شش صد و سی و دو ریال

885.060

هشتصدو هشتاد و پنج هزار و شصت ریال


► حوالجات بانک مسکن
امور خدماتی بانک مسکن ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1165 مهمان آنلاین داریم