بنر

بنر
تسهيلات اجاره به شرط تملیک بانک مسکن
 
 
اجاره به شرط تملیک:

ـ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات جهت خرید مطب، تجهیزات پزشکی و دفترکارو واگذاری آنها به صورت اجاره به شرط تملیک
تسهيلات‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ براي‌ خريد مطب‌ و دفتر كار درقبال‌ وثيقه‌ غير منقول‌ (بنام‌ بانك‌) حداكثر تا سقف‌150ميليون‌ ريال‌ پرداخت‌ مي‌گردد و حداكثر مدت‌ بازپرداخت‌4سال‌ است‌.
 - تسهيلات‌ اجاره‌ بشرط‌ تمليك‌ براي‌ خريد لوازم‌ و تجهيزات‌ پزشكي‌ و لوازم‌ دفتر كار درقبال‌ وثيقه‌ غير منقول‌ حداكثر تا سقف‌75ميليون‌ ريال‌ پرداخت‌ مي‌گردد و حداكثر مدت‌ بازپرداخت‌2سال‌ است‌.
- حداكثر سقف تسهيلات توام جهت خريد دفتر كار و لوازم مورد نياز (جهت حرف غير پزشكي ) مبلغ 150 ميليون ريال است ليكن حداكثر سقف تسهيلات توام جهت خريد مطب و تجهيزات  پزشكان مبلغ 225 ميليون ريال مشروط به عدم پرداخت همزمان هر دو تسهيلات و سپري شدن حداقل شش ماه از زمان فعاليت مطب و رعايت ساير مقررات و ضوابط ذي ربط مي باشد.
 - تسهيلات‌ اجاره‌ بشرط‌ تمليك‌ براي‌ خريد تجهيزات‌ تخصصي‌ مورد نياز پزشكان‌ متخصص‌ از قبيل‌ دستگاه‌ سنگ‌ شكن‌ كليه‌، دستگاه‌ سونوگرافي‌ و دستگاه‌ اندوسكوپي‌ و خريد تجهيزات‌ پزشكي‌ در بخشهاي‌ چشم‌ پزشكي‌، مغز و اعصاب‌، دندانپزشكي‌، راديولوژي‌، داخلي‌ (قلب‌ و ريه‌) در قبال‌ سفته‌ يا سپرده‌ بلند مدت‌ حداكثر تا سقف‌50 ميليون‌ ريال‌ پرداخت‌ مي‌گردد و حداكثر مدت‌ بازپرداخت2 سال‌ است‌.
 - تسهيلات‌ اجاره‌ بشرط‌ تمليك‌ براي‌ خريد تجهيزات‌ پزشكي‌ ساير بخشها در قبال‌ سفته‌ يا سپرده‌ بلند مدت‌ حداكثر تا سقف‌ 30 ميليون‌ ريال‌ پرداخت‌ مي‌گردد و حداكثر مدت‌ بازپرداخت‌2 سال‌ است‌.
 - تسهيلات‌ اجاره‌ بشرط‌ تمليك‌ براي‌ خريد لوازم‌ دفتر كار در قبال‌ سفته‌ يا سپرده‌ بلندمدت‌ حداكثر تا سقف‌20ميليون‌ ريال‌ پرداخت‌ مي‌گردد و حداكثر مدت‌ بازپرداخت‌2سال‌ است‌.
 - نرخ‌ سود تسهيلات‌ فوق‌الذكر در حال حاضر 12درصد‌ مي‌باشد.
 - افتتاح‌ يا داشتن‌ حسابجاري‌ با حداقل 6 ماه کارکرد مطلوب يكي‌ از شرايط‌ لازم‌ و اساسي‌ براي‌ قبول‌ درخواست‌ توسط‌ متقاضي‌ بوده‌ و هيچگونه‌ تعهدي‌ براي‌ بانك‌ جهت‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ ايجاد نمي‌نمايد.
ـ شرایط عمومی و تعهدات متقاضی (مستاجر)
1 – متقاضي بايد داراي اهليت قانوني براي انجام معامله و عقد قرارداد اجاره به شرط تمليك باشد.
2 – تناسب و هماهنگي بين شغل متقاضي و اموال مورد تقاضا الزامي است.
3 – تعهد اجاره و استفاده از اموال مورد اجاره به شرط تمليك توسط متقاضي الزامي است.
4 – مسئوليت انتخاب، تحويل، حمل و نصب اموال مورد اجاره بايد توسط متقاضي (مستاجر) قبول شود.
5 – مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري اموال مورد اجاره به شرط تمليك و بهره‌برداري صحيح از اموال مذكور طبق مفاد قرارداد مي‌باشد.
6 – مستاجر مجاز به واگذاري عين يا منافع مال مورد اجاره به اشخاص ديگر از طريق اجاره يا تحت هر عنوان ديگر نمي‌باشد.
7 – مستاجر متعهد است كه هزينه تعمير، تكميل، كليه مالياتها و عوارض متعلقه و هر گونه هزينه ديگر درخصوص اموال مورد اجاره را بعهده بگيرد و حق مطالبه آنها را از بانك ندارد.
8 – مستاجر حق تغيير شكل اموال مورد اجاره به شرط تمليك، تغيير محل و يا هر نوع تغيير ديگري در عين مستاجره را بدون موافقت قبلي و كتبي بانك ندارد.
9 – مستاجر موظف به تامين خسارت اموال غير منقول مورد اجاره بانك و بيمه نمودن اموال منقول مورد اجاره نزد يكي از شركتهاي بيمه معتبر مي‌باشد.
10 – مشخصات اموال مورد اجاره مي‌بايست دقيقا توسط متقاضي تعيين گردد.
11 – تحصيل مجوز و پروانه‌هاي لازم به منظور استفاده از مال مورد اجاره بانك .
الف) مدارک عمومی:
1 – صورتحساب جاري
2 – صورت محاسبه متوسط موجودي حسابجاري
3 – اخذ درخواست كتبي متقاضي 2
4 – كپي شناسنامه متقاضي
ب)مدارک خاص برای خرید مطب یا دفتر کار:
1 – پزشكان
-كپي پروانه تاسيس مطلب در محل دريافت تسهيلات
-كپي پروانه دائم پزشكي و كارت نظام پزشكي – كپي كارت نظام پزشكي – كپي پروانه اشتغال
2 – براي وكلا
-كپي پروانه وكالت درخصوص انجام وكالت در شهر محل دريافت تسهيلات – كپي پروانه اشتغال
3 – داروسازان
-كپي كارت نظام پزشكي و كپي پروانه داروسازي
-كپي موافقتنامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با متقاضي درخصوص تاسيس داروخانه در محل دريافت تسيهلات – كپي كارت نظام پزشكي – كپي پروانه اشتغال
4 – مهندسين (ساختمان و تاسيسات مكانيكي)
-كپي پروانه اشتغال به كار در استان دريافت تسهيلات صادره از وزارت مسكن و شهرسازي
توضيح : مهندسين تاسيسات مكانيكي فقط به منظور خريد دفتر كار مي‌توانند از تسهيلات اجاره به شرط تمليك استفاده – نمايند كپي پروانه اشتغال
5 – شركتهاي مهندسي
-كپي پروانه اشتغال به كار در استان محل دريافت تسهيلات صادره از وزارت مسكن و شهرسازي
-كپي اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات شامل دارندگان حق امضاء مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – كپي پروانه اشتغال
6 – ليسانسيه‌هاي مامايي، بينائي سنجي، شنوائي سنجي، توانبخشي، علوم آزمايشگاهي، راديولوژي و فيزيوتراپي
-كپي مجوز تاسيس مطب يا دفتر كار در شهر محل دريافت تسهيلات
-كپي پروانه كار – كپي پراوانه اشتغال
7 – سردفتران :
-كپي ابلاغيه سردفتري صادره توسط رياست كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
-كپي ابلاغ داخلي سازمان ثبت اسناد و املاك استان – كپي پروانه اشتغال

 

► وام سلف بانک مسکن
تسهيلات مسکن بانک مسکن ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1195 مهمان آنلاین داریم