تسهيلات مشارکت مدنی بانک ملی
 
تسهیلات مشارکت مدنی

تعريف : 
مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتقاع طبق قرارداد

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست تسهيلات مشاركت مدني نمونه 3100 و 3101 براي اشخاص حقيقي وحقوقي.
2- مدارك ومجوزهاي لازم در موارديكه مشاركت مدني براي اجراي طرحها ياامورتوليدي و خدماتي و ساختماني باشد.
3- مدارك ومجوزهاي لازم درصورتيكه موضوع مشاركت مربوط به صادرات يا واردات كالا باشد.
4- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله( شامل قيمت تهيه و خريد اموال و ساير هزينه هاي قابل قبول) عندالاقتضاء مستند به پيش فاكتورهاي ذيربط و يا نظر كارشناس يا ارزياب مورد قبول بانك
5- پروفرما (پيش فاكتور) مربوط به خريد كالا درصورتيكه مشاركت در امور بازرگاني يا واردات باشد
6- صورت برآورد فروش نقدي اموال مورد معامله به قيمت روز در صورت انجام معامله طبق مندرجات برگ درخواست
 7- صورت پيش بيني كل سود حاصل از انحام معامله و مبلغ و درصد سهام پيشنهادي براي بانك طبق مندرجات برگ درخواست
8- فتوكپي اسناد مالكيت وثايق و تضمينات متقاضي( تطبيق شده با اصل)
9- تائيديه بانك كشاورزي محل داير بر آنكه متقاضي از بابت تسهيلات مورد درخواست به بانك كشاورزي محل بدهي ندارد.
10- بيمه نامه وثايق يا اموال مشاركت مدني كه به نام و بنفع بانك صادر شده باشد.
11- فاكتورها و صورت هزينه هاي انجام شده جهت تحقق معامله.
12- ساير مدارك ومجوزهايي كه به اقتضاء‌ نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ ونگهداري آنها ضروري باشد.
13- مدارك و مستندات قيد شده جهت تشكيل پرونده عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ساير مداركي كه توسط بانك تهيه مي شود.
1- صورتمجلس ارزيابي سهم الشركه و غيرنقدي شريك
2- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات معرفي شده متقاضي
3- قرارداد منعقده مشاركت مدني
4- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات ار بدوانعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن  

شرايط و مقررات عمومي :
1- مشاركت مدني توسط واحدها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي توليدي(صنعتي ، معدني ،كشاورزي و مسكن) و بازرگاني (داخلي ، صادرات و واردات) و خدماتي صورت مي گيرد.
2- سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي بايستي طبق قرارداد بطور يكجا و به موازات پيشرفت عمليات اجرايي به نسبت سهم الشركه طرفين به حساب (مشترك مشاركت مدني ) واريز گردد.
3- تامين وجوه مورد نياز بيش از سرمايه پيش بيني شده در ارتباط با انجام موضوع مشاركت مدني طبق قرارداد بعهده شريك خواهد بود.
4- شركا يا مديران مشاركت مدني بيش از مال الشركه واريز شده به حساب مشترك مشاركت مدني و يا تحويل شده به شركاء يا مديران شركت ، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي در قالب قرارداد منعقده نمي باشند.
5- مشاركت مدني پس ازاتمام قرارداد و با درخواست مشتری و بموجب موافقت اداره مرکزی (اداره معاملات و تسهيلات مالی) می تواند به فروش اقساطی تبديل گردد.
6- مدت قرارداد مشاركت مدني در امر صادرات با توجه به سررسيد اعتبار اسناد صادرات مربوطه و يا سررسيد قرارداد صدور كالا تعيين مي شود و سررسيد آن از سررسيد اعتبار اسنادي صادرات و يا قرارداد صدور كالاي مورد معامله نبايد تجاوز نمايد

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام  فعالیت 100 دقیقه
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات
2- بررسي درخواست معامله مشاركت مدني
3- تنظيم و ثبت قرارداد مشاركت مدني
4- انجام عمليات حسابداري


 

► وام مساقات بانک ملی
وام قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک ملی ◄

 
بنر
بنر
بنر
بنر
نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ
خريد بليط چارتر

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد
Page Title

افراد حاضر

ما 377 مهمان آنلاین داریم