بنر
خرید و فروش ارز در بانک ملی
 
خريد و فروش ارز

 
بانك ملي ايران با حضور فعال در بازارهاي ارزي به عنوان يكي از سازندگان قيمت در بازار فعاليت دارد .
در اين راستا ضمن اعلام نرخ خريد و فروش ارز در معاملات جزئي و كلي خدمات ذيل را به مشتريان محترم ارائه مي نمايد:
•    خريد ارز
•    فروش ارز

 خريد ارز

بانك ملي ايران در راستاي خريد ارز خدمات زير را به مشتريان ارائه مي نمايد.
•    خريد ارزهاي جهانروا بصورت اسكناس
•    خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانكي بين الملل به شكل حوالجات ارزي و موجودي حسابهاي ارزي بدون محدوديت

 فروش ارز

در راستاي فروش ارز بانك ملي ايران خدماتي بشرح ذيل ارائه مي نمايد.
•    ارز مسافرتي حداكثر 2000دلار به ازاي هر مسافر و هريك از همراهان يا معادل آن به ساير ارزها( مسافرين خارج از كشور ، عتبات عاليات) و يا حداكثر 2000 يورو به دارنده گذرنامه و هر يك از همراهان در هر سفر
•    ارز درماني
•    ارز بابت حق مأموريت كاركنان دولت و وزاتخانه ها به خارج از كشور
•    فروش ارز دانشجويي بابت هزينه هاي تحصيلي و اقامت دانشجويان بورسيه و آزاد شاغل به تحصيل در خارج از كشور
•    ارز كتب و نشريات
•    فروش ارز به سفارتخانه ها بابت درآمدهاي ريالي
•    حق عضويت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بين المللي و محافل علمي
•    جهت صدور كارت اعتباري حداكثر معادل 10000 دلار
•    فروش ارز جهت تسويه صورتحساب كارتهاي اعتباري حداكثر معادل 3000 دلار
•    فروش ارز جهت افتتاح حساب ارزي حداكثر تا سقف يك هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها
•    فروش مبلغ ماهيانه يكهزار دلار بابت هزينه زندگي هر يك از افراد تحت تكفل درجه 1 يا تحت حضانت در خارج از كشور
ساير موارد با هماهنگي اداره خارجه ( شماره تماس : دايره امور فني شعب: 60992728) انجام مي پذيرد.


 

► اعتبارات اسنادی ارزی بانک ملی
وام ارزی بانک ملی ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 799 مهمان آنلاین داریم