تسهيلات سرمایه گذاری بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
 
تسهیلات  سرمایه گذاری
 
به منظور تکريم و رفاه حال مشترياني که نزد شعب موسسه داراي سپرده بلند مدت مي باشند ، با اعتبار سنجي  لازم مي توانند از اين تسهيلات درقالب يكي از عقود مشاركتي و حداکثر تا سقف80% مبلغ اصل سپرده استفاده نمايند .
 
شرايط تسهيلات :                                         
•    سپرده بلند مدت تاپايان مدت مشاركت مسدود و اصل برگ سپرده  نزد شعبه نگهداري مي گردد.
•    مدت مشاركت مي بايست قبل از سررسيد سپرده سرمايه گذاري بوده و درصورت تمديد سپرده ، مدت مشاركت نيزقابل افزايش ميباشد و ميبايست قبل از سررسيد سپرده باشد .


 

► وام کارگشایی بانک سینا
وام مسکن بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر