موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده

پنجشنبه ، 30 تیر 1390 ، 12:17

 

اکنون که نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت پياده شدن اصل 44 قانون اساسي تلاش مي کند ودر نظر دارد تا با واگذاري شرکتها وسازمانهاي دولتي به بخش تعاون ،زمينه شکوفائي تعاوني ها را فراهم آورد ،نظام بانکي کشورسومين مرحله از تحول خود را بتدريج سپري مي کند.

توجه به اصل 44 و اراده دولت در اجراي آن شرايطي را فراهم مي آوردکه علاوه بر کاهش تصدي گري هاي دولتي باواگذاري شرکتها به بخش تعاون زمينه توسعه تعاوني ها بيشترمد نظر قرار گيرد. به زعم مديران ارشد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملي شدن نظام بانکداري درآغاز انقلاب شکوهمند اسلامي ايران وبدنبال آن تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور ماه 1363 ونيز صدور مجوز فعاليت موسسات اعتباري بخش خصوصي از تحولاتي بوده که منجر به انقلاب در نظام بانکي گرديده است.تحولات پرشتاب در عرصه کسب وکار ونيز رقابت روزافزون در نظام بانکي وموسسات اعتباري تلاش مضاعفي را مي طلبد تا سازماني بتواند ،علاوه براجابت نيازهاي متفاوت مشتريان ،رابطه مداوم وموثري را نيزبا آنان برقرار ساخته تا در سايه اين ارتباط از ديدگاهها ونقطه نظرهاي آنها آگاهي يابد.

بي ترديد توسعه وگسترش تعاوني اعتبار کارسازان در طول 7 سال فعاليت کوتاه خود که از يک شعبه کوچک در شهرستان مشهد آغاز گرديده ودر طي اين زمان اندک به بيش از 150 شعبه در سراسر کشور افزايش يافته است ،مرهون ارتباط مداوم با اعضاء بوده ودر سايه حمايت وپشتيباني مردم مومن وصديق کشورمان ،وسخت کوشي گروهي از همکاران با تجربه نظام بانکي وجوانان پرتلاش ،توانسته است به اين جايگاه دست يابد .

اميد است با استعانت از درگاه لايزال الهي وتوجهات حضرت علي ابن موسي الرضا (عليه السلام)که پيوسته توجه هاتش مشمول حالمان است ،شاهد درخشش بيش از پيش اين تعاوني اعتبار در عرصه هاي مهم اقتصادي بوده وبراي حصول اين منظور، توجه به موازين شرعي ورعايت دقيق عمليات بانکداري بدون ربا را سرلوحه امور خود قرار داده وتطبيق کليه عمليات خود را با موازين شرعي وعرفي ،اصلي واجب برشمرده ايم.اين تعاوني بعنوان موفقترين تعاوني اعتبار در کشورعلاوه بر گسترش شعب خود در اقصي نقاط ،در جوامع بين المللي نيردر صدد است وبه عضويت کنفدراسيون آسيايي اتحاديه هاي اعتباري ACCU و اتحاديه جهاني اعتبارWOCCU نيزدرآيد.

از خداوند بزرگ توفيق خدمت گزاري به مردم وارائه خدمات مورد نياز آنان را مسئلت نموده واميدواريم عملکرد ما در قالب عمليات بانکداري بدون ربا ،بتواند علاوه بر اثر گذاري مثبت در نظام اقتصادي کشور ،رهگشاي مشکلات مردم باشیم.

:: برای ورود به سایت موسسه اینجا کلیک کنید

موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده


02188898794
02188898793

► داره دیر میشه ...
خانم ها لطفا وارد نشوند ◄

مطالب مرتبط